SAFE AI Framework

Het realiseren van uw strategie met betrekking tot snelheid, kwaliteit, efficiency en innovatie in een steeds digitalere wereld is van groot belang. Generatieve AI voorziet uw organisatie van nieuwe middelen om processen te stroomlijnen, besluitvorming te verbeteren en te versnellen en klantervaringen naar een hoger niveau te brengen. U wilt flexibel en relevant blijven in een omgeving waarin AI een steeds grotere en bepalende invloed heeft.

Net als bij de implementatie van eerdere disruptieve technologieën brengt ook deze ontwikkeling kosten en risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk generatieve AI binnen uw organisatie beheerst, gefaseerd en met visie op te zetten en uit te voeren. Uw AI-implementatie kan uitdagend te worden, inclusief kansen en risico’s. Hoe u deze kansen benut en risico’s beheerst bepaalt het succes van uw AI-implementatie.

Het Mazars SAFE AI Framework helpt u daarbij.

Het momentum en de versnelde adoptie van AI leggen de nadruk op de fundamentele principes van best practices en benaderingen bij het implementeren van AI-technologieën. Het SAFE AI FrameworkTM richt zich op veilige (secure), op maat gemaakte (adaptable), feitelijke (factual) en ethische (ethical) implementaties van AI om organisaties te ondersteunen bij het realiseren van het volledige potentieel van deze technologie voor groei en efficiëntie.

SAFE AI FrameworkTM

AI Framework

Secure

Op het gebied van AI is gegevensbeveiliging van groot belang. Ons SAFE AI FrameworkTM richt zich op het creëren van robuuste systeembeveiligingsmaatregelen en het naleven van normen voor data privacy, compliance en databescherming. Het bevordert tevens de ontwikkeling van de best practices voor AI-beveiliging en de samenwerking met externe partners en andere stakeholders.

Werken met AI-tools vereist een methodische aanpak, waarbij in de eerste plaats rekening moet worden gehouden met gegevensbeveiliging. Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat interacties met AI-tools geen inbreuk maken op juridische grenzen. Het kennen van de juiste tools om te benutten en het ontwikkelen van best practices, is essentieel voor een veilige en praktische AI-strategie.

 • Systeembeveiliging, bescherming en best practices
 • Privacy van data, compliance en standaarden voor databescherming
 • Samenwerken met externe partners en stakeholders
 • Ontwikkeling van best practices voor AI-beveiliging

Maatwerk

Het SAFE AI FrameworkTM benadrukt de noodzaak van op maat gemaakte AI-strategieën en pleit voor het voortdurend evalueren en actualiseren van bedrijfsprocessen om AI-gedreven oplossingen te integreren.

Het bevordert ook investeringen in bijscholing van werknemers en de innovatiecultuur. Bij een succesvolle implementatie van AI-automatisering ligt de focus op processen, mensen en technologieën - en hoe deze met elkaar samenwerken om de gewenste resultaten te behalen.

 • Bedrijfsprocessen voortdurend evalueren en  optimaliseren om AI-gedreven oplossingenin op te nemen.
 • Investeren in bijscholing en herscholing van werknemers om effectief samen te werken met AI-systemen.
 • Opkomende AI-technologieën verkennen die aansluiten bij de strategische doelen van de organisatie.
 • Een innovatiecultuur creëren die experimenteren en leren aanmoedigt.

Factual

Het SAFE AI FrameworkTM benadrukt het belang van juistheid van de door AI-gegenereerde resultaten. Dit houdt in dat menselijk toezicht en verificatie worden ingebouwd, waarbij duidelijke bestuurlijke richtlijnen voor de data-integriteit en transparantie worden opgesteld ten aanzien van de door AI-gegeneerde inhoud.

AI-resultaten kunnen niet adequaat worden beoordeeld zonder dat er een persoon bij betrokken is om deze te beoordelen, te bewerken en te valideren. Hoewel geautomatiseerde taken haalbaar zijn, moet het beoordelingsproces ervoor zorgen dat eventuele afwijkingen worden gecorrigeerd voordat de data wordt vrijgegeven en gebruikt door het beoogde publiek.

 • Integreer menselijk toezicht en verificatie van de door AI-gegenereerde data en content.
 • Waarborg heldere besturing om de integriteit en nauwkeurigheid van gegevens te garanderen.
 • Controleer regelmatig of AI-systemen zich aan de feitelijke normen houden.
 • Bevorder transparantie van door AI-gegenereerde inhoud, waaronder duidelijke toeschrijving en broninformatie.

Ethical

AI moet op een ethische wijze worden geïmplementeerd om ongewenste gevolgen te voorkomen. Het SAFE AI FrameworkTM ondersteunt bij de ontwikkeling van een duidelijk ethisch beleid dat de waarden en principes van de organisatie uiteenzet.

Om te voorkomen dat use cases ongewenste gevolgen met zich meebrengen, moet vooraf een duidelijk beleid worden bepaald. Hierin wordt bepaald hoe organisaties AI-tools implementeren en hoe de resultaten en content worden gedeeld. 

 • Ontwikkel een duidelijk AI-ethiekbeleid waarin de waarden en principes van de organisatie uiteen worden gezet.
 • Zorg ervoor dat AI-systemen zijn ontworpen om vooroordelen en discriminatie te voorkomen en eerlijkheid en inclusiviteit te bevorderen.
 • Het opzetten van een proces om mogelijke onbedoelde gevolgen van de inzet van AI te identificeren, beoordelen en aanpakken.
 • Samenwerken met diverse belanghebbenden om een goed inzicht te krijgen in ethische kwesties en de juiste werkwijzen.

SAFE AI journey

Onze aanpak om het SAFE AI FrameworkTM  te implementeren

Met Mazars als adviseur ontwikkelt u een AI-strategie op maat waarbij u inzet op technologie, de kansen en risico’s voor uw organisatie aanpakt en reële, tastbare resultaten realiseert. Wij kijken daarvoor naar uw specifieke eisen, brengen uw AI-initiatieven en strategie op één lijn en ontwikkelen een governance structuur die bij u past.

Met een duidelijke visie, een gedegen strategie en een passende governance kunt u veilig en verantwoord gebruikmaken van het potentieel van AI, zodat uw bedrijf ook in het digitale tijdperk succesvol is.

Meer weten over het SAFE AI Framework™?

Wilt u meer weten over ons SAFE AI Framework™ of heeft u een andere vraag over digitale transformatie, neem dan contact op met Marc Engel, per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 18 43.