Reinventing the wheel: what’s driving change in 21st century mobility

Hoe kan de mobiliteitssector inspelen op de veranderende verwachtingen van de consument om invloed uit te oefenen op en leiding te geven aan een transformatie naar schonere, meer verbonden en collaboratieve systemen?

In de komende decennia zal de wereld alleen maar stedelijker en drukbevolkter worden. De komende 25 à 30 jaar zullen gedomineerd worden door de behoefte economieën om te vormen om meer mensen te dienen, de CO2-uitstoot te verlagen, ons aan klimaatveranderingen aan te passen en onze weerstand tegen virussen, online dreigingen en andere zwakke plekken te vergroten.

Op hun beurt zullen leiders in zowel de privésector als de publieke sector – inclusief lokale overheden – manieren moeten bedenken om te zorgen dat de automobiel-, ruimtevaart-, transport- en logistieke sector ondanks deze tegenwind kunnen blijven innoveren en groeien.

De mobiliteitsindustrie maakt een grote transformatie door in de bedrijfsvoering en mindset. Ze evolueert van het zware voetafdrukmodel van de twintigste eeuw, gekenmerkt door fysieke, massaal geproduceerde, koolstofintensieve activa, naar het lichte voetafdrukmodel van de eenentwintigste eeuw, gekenmerkt door gepersonaliseerde en deelbare mobiliteitstechnologie en -software, naast geïntegreerde, onderling verbonden systemen.

Trends en veranderingen hebben niet alleen betrekking op het verkeer van mensen, maar ook op goederen, diensten en gegevens. Het navigeren door de spanning en de evolutie van zowel oude als nieuwe systemen vereist wendbaarheid, aanpassing en een breed scala aan expertise.

Het  debat zal zich in de hele sector blijven afspelen, met de vraag: Hoe kan de mobiliteitssector reageren op de veranderende verwachtingen van de consument om invloed uit te oefenen op en leiding te geven aan een transformatie naar schonere, meer verbonden en collaboratieve systemen? 

Om het debat zinvol te maken, hebben we drie onderling verbonden artikelreeksen gemaakt die zich richten op onderling samenhangende aspecten van de mobiliteitstransformatie.