Tijd voor actie: Mazars C-suite barometer 2021

Eind 2021 toonde onze C-suite barometer aan dat bedrijven de pandemie met vertrouwen en veerkracht te boven kwamen. Ze hadden vertrouwen in hun vermogen om in te spelen op de komende trends, verwachtten hun bedrijf te transformeren en waren van plan te investeren. ESG staat nu nadrukkelijk op de agenda van de C-suite en bedrijven doen publieke toezeggingen over een reeks ESG thema’s. Maar zijn bedrijven ook in staat om hun strategieën uit te voeren?

De Mazars C-suite barometer, die in het vierde kwartaal van 2021 werd uitgevoerd, peilde bij meer dan 1.000 leiders uit 39 landen over heel de wereld naar de kansen en uitdagingen waarmee zij te maken hebben.

Ons onderzoek wijst het volgende uit:

  • Technologie- en duurzaamheidstransformaties in het verschiet. Leiders verwachten dat hun bedrijven transformaties zullen doormaken: 68% verwacht een technologietransformatie door te maken en 62% verwacht een transformatie in hun duurzaamheidsstrategie binnen de komende drie tot vijf jaar.
  • Vertrouwen en veerkracht. Uit ons onderzoek bleek een gevoel van vertrouwen en veerkracht: kwaliteiten die in 2022 waarschijnlijk opnieuw op de proef worden gesteld, met de aanhoudende impact van de pandemie en de zeer verontrustende gebeurtenissen in Oekraïne. Gemiddeld gelooft 87% dat zijn of haar bedrijf de komende trends aan kan pakken en 88% voelt zich in staat een crisis boven te komen. Cyberveiligheid krijgt bijzondere aandacht en bedrijven moeten zo robuust en veerkrachtig mogelijk zijn: veerkracht is minstens even belangrijk als bescherming.
  • ESG staat nadrukkelijk op de agenda van de C-suite. Bedrijven verwachten hun duurzaamheidsstrategieën te transformeren, de investeringen in duurzaamheidsinitiatieven op te voeren en doen publieke toezeggingen over een reeks ESG-onderwerpen. De uitdaging op dit moment is om voornemens om te zetten in uitvoerbare strategieën.
  • Van strategie naar actie: Om de verwachte transformaties aan te pakken, het maximale uit geplande investeringen te halen en toezeggingen na te komen – met name op het gebied van ESG – moeten bedrijven van planning en intentie overgaan tot actie. Om dit te doen, moeten ze de juiste programma’s hebben en de juiste mensen met de juiste vaardigheden. Bijna twee derde (63%) zegt dat de pandemie de toekomstige leiderschapsstijlen, die hun organisatie nodig heeft, heeft veranderd, maar de meeste respondenten (88%) geloven dat ze over de vaardigheden beschikken die zij nodig hebben. Hebben zij gelijk?

Degene die op de markt als overwinnaars uit de strijd komen, zijn degenen die op doeltreffende wijze de stap zetten van intentie naar implementatie. De tijd voor actie is nu.

Lees er meer over in ons rapport (Engelstalig).

Document

Mazars 2021 C-suite barometer