Mazars Education Day 2023: een boost aan energie

Op dinsdag 10 oktober 2023, tijdens de Dag van de Duurzaamheid voor het Onderwijs en in de Nationale Energieweek, werd de tweede Mazars Education Day georganiseerd. Onze collega’s toonden toewijding aan educatie en duurzaamheid, terwijl ze de toekomst van morgen inspireerden om verantwoordelijke en milieubewuste burgers te worden.

Vorig jaar vond een pilot plaats waarbij collega’s één basisschool hebben ondersteund met een lesprogramma gericht op energiebesparing en duurzaamheid. Doordat dit initiatief zo’n groot succes was, is er besloten om dit jaar een samenwerking aan te gaan met maar liefst vijf basisscholen verspreid door heel Nederland: Hoofddorp, Alphen aan den Rijn, Raamsdonk, Enschede en Vaassen.

Impact op de samenleving

Mazars Education day 2023

Collega’s van de verschillende vestigingen hebben les gegeven aan in totaal bijna 1.000 leerlingen. In de onderbouw werd energie opgewekt met verdelers en zelfgemaakte windmolens, de groepen 5 en 6 gingen op zoek naar energievreters (apparaten die veel energie verbruiken) en de leerlingen van groep 7 en 8 maakten campagnevideo’s, waarin zij leeftijdsgenoten laten zien op welke manier je zelf een bijdrage kunt leveren aan een duurzame toekomst.

Het is essentieel dat bedrijven en onderwijsinstellingen de handen ineenslaan om de jeugd bewust te maken van alle maatschappelijke uitdagingen, zoals energiebesparing en duurzaamheid. Dit partnerschap belooft niet alleen impact te hebben op de klaslokalen, maar ook op de lokale gemeenschappen, waar positieve verandering wordt aangewakkerd. Samen bouwen we aan een duurzamere toekomst voor ons allemaal!