Terugkijken webinar | Nieuwe pensioenwet, wat zijn de uitdagingen voor u als werkgever?

Na jaren voorbereiding is op 1 juli 2023 de nieuwe pensioenwet van kracht geworden. Deze nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat alle pensioenregelingen in Nederland in de komende jaren moeten worden aangepast. Het gaat hierbij niet alleen om keuzes over de toekomstige pensioenopbouw, maar ook om keuzes over alle opgebouwde pensioenen en zelfs alle ingegane pensioenen. Een enorme operatie die u als werkgever de nodige uitdagingen kan opleveren.

In het webinar informeren wij u over de achtergrond van de wetswijziging, de mogelijke invulling van de nieuwe pensioenregeling en de mogelijkheden die de wet biedt ten aanzien van de opgebouwde pensioenen. Daarnaast staan wij uitgebreid stil bij de diverse pensioenuitvoerders en de acties die u als werkgever moet en kunt nemen. Waar dit een vereiste wordt, zullen we ingaan op de instemming die u van uw werknemers nodig heeft om de pensioenregeling te laten voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Spreker

Paul van Ravenzwaaij zal op dit webinar spreken. Paul is Pensioenadviseur bij Pellicaan Advocaten & Adviseurs en werkt nauw samen met Mazars.