Betaald ouderschapsverlof: op welk bedrag heeft uw werknemer recht?

23 mei 2023 - Sinds augustus 2022 is het voor ouders mogelijk om betaald ouderschapsverlof op te nemen. Dit verlof moet dan wel worden opgenomen voordat het kind de leeftijd van één jaar bereikt. Beide ouders hebben recht op negen keer de arbeidsduur per week. Heeft een werknemer een dienstverband van 24 uur per week dan heeft de werknemer recht op 9 x 24 uur = 216 uur betaald ouderschapsverlof. De werkgever vraagt de uitkering namens de werknemer bij het UWV aan.

Betaalt de werkgever het juiste bedrag?

Het is mogelijk dat het UWV de uitkering rechtstreeks uitbetaalt aan de werknemer. In de meeste gevallen zien wij echter dat de werkgever de uitkering ontvangt en deze doorbetaalt aan de werknemer.

De hoogte van de uitkering bij betaald ouderschapsverlof bedraagt zeventig procent van het dagloon, inclusief acht procent vakantiegeld.

Het dagloon is vaak niet gelijk aan het bruto salaris

In de praktijk zien we dat de werkgever zeventig procent van het bruto salaris doorbetaalt en geen rekening houdt met het dagloon dat hiervan kan afwijken en een maximum kent. Het UWV bepaalt dit dagloon op de volgende manier:

  • Het UWV neemt de datum van de eerste dag van de maand vóór de verlofdatum.
  • Vanaf die vastgestelde datum kijkt het UWV één jaar terug. Het UWV berekent wat het totale sociale verzekeringsloon (SV-loon) in dat jaar was.
  • Het loon sociale verzekeringen deelt het UWV door 261 dagen: het gemiddelde aantal werkdagen per jaar. De uitkomst hiervan is het dagloon.
  • Er geldt een maximumdagloon van € 256,90 (bedrag per 1-1-2023). De uitkering per dag die de werknemer ontvangt is daarom nooit hoger dan zeventig procent van het maximumdagloon. Verdient uw werknemer meer dan € 5.166 bruto per maand exclusief acht procent vakantiegeld dan verdient hij meer dan het maximaal loon sociale verzekeringen.

Het loon sociale verzekeringen, waarop het UWV de uitkering bepaalt, wijkt in veel gevallen af van het brutoloon van de werknemer. Eventuele inhoudingen van pensioenpremies en aanvullende verzekeringen zullen het loon sociale verzekeringen verlagen. De bijtelling wegens privégebruik van de auto van de zaak zal een verhoging van het loon sociale verzekeringen tot gevolg hebben, dus ook een verhoging van de uitkering. Vervolgens kunnen er gebeurtenissen uit het voorgaande jaar zijn die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de uitkering. Denk hierbij aan aanpassingen van het loon bij de huidige werkgever of de hoogte van het loon bij voorgaande werkgevers. Als werkgever is het belangrijk rekening te houden met bovengenoemde aandachtspunten om zo het juiste bedrag aan de werknemer te betalen.

Juiste premieberekeningen en pensioenopbouw

Als de werkgever de uitkering voor het ouderschapsverlof betaalt is het ook van belang om na te gaan of de juiste premies Aof en WW en pensioenpremies in de salarisadministratie zijn verwerkt. De hoogte van de premies die het UWV vergoedt aan de werkgever kan namelijk afwijken van de premies die voor het dienstverband verschuldigd zijn.

Tot slot adviseren wij u om uw pensioenreglement te raadplegen om te zien of er sprake is van  pensioenopbouw en of er pensioenpremies verschuldigd zijn tijdens het ouderschapsverlof.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Mazars of met Hardy Bruins per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 11 39. Zij helpen u graag verder.