De optimale fiscale structuur: schenken en vererven – Deel 4 van 4

29 maart 2024 - In het vierde en tevens laatste artikel van het vierluik ‘De optimale fiscale structuur’ gaan wij in op de aandachtspunten bij het schenken en vererven van uw transportonderneming. Het is van belang op tijd na te denken over de overgang van uw transportonderneming naar uw beoogde bedrijfsopvolger. Wilt u de onderneming overdragen aan uw kinderen of heeft u bijvoorbeeld een geschikte werknemer binnen uw transportonderneming die uw onderneming over zou willen nemen? Het is belangrijk dat u als ondernemer nadenkt over wie u kan en wil opvolgen en dat u onderzoekt hoe dit fiscaal zo voordelig mogelijk kan worden gedaan.

Een voorbeeld  

Eén van uw kinderen wil de transportonderneming gaan voortzetten. Naast de vraag of hij/zij de capaciteiten heeft, is het ook belangrijk tijdig een juiste structuur alsmede een fiscale en financiële strategie te bepalen. Hieronder zullen wij allereerst, uitgaande van een holdingstructuur, kort ingaan op de situatie waarbij u alleen de aandelen in de werk bv schenkt en de aandelen in de holding bv zelf houdt. Dit is in de praktijk niet ongebruikelijk, vanwege het feit dat in de holding bv meestal de activa zitten voor uw oude dag (geld, beleggingen, beleggingspanden etc.). Deze activa kwalificeren vaak niet voor de fiscale opvolgingsfaciliteiten en zijn dus ook niet zonder belastingheffing over te dragen. 

Als u ervoor kiest om de aandelen in de werk bv aan de bedrijfsopvolger te schenken, dan wordt voor de inkomstenbelasting een dividenduitkering van de holding bv aan u privé vastgesteld. Deze dividenduitkering wordt geconstateerd, omdat u rechtstreeks in het bezit dient te zijn van de aandelen in de werk bv om deze te kunnen schenken.  

Het uitkeren van dividend aan de aandeelhouder heeft als gevolg dat er 24,5% tot € 67.000 (als er een fiscale partner is, wordt deze drempel € 134.000) en het meerdere tegen 33% aanmerkelijkbelangheffing (tarief 2024) is verschuldigd over de waarde van de onderneming. Afhankelijk van de exacte feiten en omstandigheden, is er in deze situatie ook nog schenkbelasting tegen een tarief dat kan oplopen tot 40% verschuldigd. In het kader van het schenken van uw onderneming is dit dus niet de meest ideale structuur. Er zijn echter verschillende mogelijkheden om uw onderneming wel fiscaal voordelig te schenken aan uw bedrijfsopvolger. 

Een optimale structuur inregelen  

Om een fiscaal optimale structuur te bereiken, dient er bijvoorbeeld een nieuwe holding bv te komen die de aandelen in de werk bv houdt. Op deze manier kunt u de aandelen in de holding bv, die de aandelen in de werk bv houdt, schenken aan de beoogde bedrijfsopvolger en zorgt u ervoor dat u zelf de beschikking houdt over de middelen voor uw oudedagsvoorziening.  

De aandelen die u wenst over te dragen aan de bedrijfsopvolger kunnen, onder voorwaarden, zonder heffing van inkomstenbelasting en een beperkte heffing van schenkbelasting overgaan op de bedrijfsopvolger. Het is voor een voorspoedige overdracht van uw transportonderneming naar de bedrijfsopvolger van belang dat de structuur op een juiste manier wordt ingeregeld. 

Meer weten?  

Wilt u weten wat voor u de mogelijkheden zijn om uw transportonderneming fiscaal optimaal over te dragen aan uw bedrijfsopvolger? Neem dan contact op met Pieter Tra per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 95. Hij helpt u graag verder.