IFRS-standaarden en wijzigingen van standaarden

18 februari 2021 – Deze publicatie geeft een overzicht van IFRS-standaarden en wijzigingen van standaarden die nog niet van kracht zijn voor boekjaar 2020. Dit overzicht kan behulpzaam zijn bij het opstellen van de jaarrekening 2020. Bijvoorbeeld om te beoordelen of IFRS-standaarden en wijzigingen die nog niet van kracht zijn, in overweging zijn genomen bij het opstellen van de jaarrekening 2020.

Mazars kan u helpen

Mazars kan u ondersteunen bij het opstellen van een jaarrekening onder IFRS. Ook kunnen wij u helpen bij andere verslaggevingsvraagstukken. Daarnaast kunnen wij ook trainingen voor u verzorgen op het gebied van IFRS en Dutch GAAP.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over IFRS of Dutch GAAP? Neem dan contact op met Dingeman Manschot per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 70 of met Inge van Sloun per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 17 63. Zij helpen u graag verder.

Document

IFRS standards