‘Jubelton’: gespreid schenken in 2022 en 2023

15 december 2022 - Met ingang van 1 januari 2023 wordt de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, beter bekend als de ‘jubelton’, verlaagd tot € 28.947. Door gespreid te schenken is het onder voorwaarden mogelijk om in 2022 en 2023 de huidige vrijstelling van € 106.671 te benutten, zonder dat daarbij in 2022 het gehele bedrag van de schenking aan de begiftigde moet worden betaald. Recent heeft de Belastingdienst meer duidelijkheid gegeven over deze mogelijkheid.

Voorwaarden

Als u nog gebruik wilt maken van de ’jubelton’ voor de eigen woning, moet in dit kalenderjaar nog een schenking ten behoeve van de eigen woning worden gedaan. Vervolgens dient de begiftigde in de aangifte schenkbelasting 2022 een beroep te doen op deze vrijstelling. Indien in 2022 niet het volledige belastingvrije bedrag (€ 106.671) is geschonken, kan dezelfde schenker aan dezelfde begiftigde in 2023 een aanvullende schenking doen ten behoeve van de eigen woning. Het overgebleven gedeelte van de vrijstelling kan dan nog in 2023 worden benut. Hiervoor is vereist dat de begiftigde hierop ook in de aangifte schenkbelasting 2023 een beroep doet. Bovendien dient voor een geslaagd beroep op deze vrijstelling ook aan de overige hiervoor geldende voorwaarden te worden voldaan. Zo moet de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling nog niet eerder zijn benut, moet de begiftigde of diens partner ten tijde van de schenking (bij een gespreide schenking dus ook in 2023) tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en moet de schenking uiterlijk 31 december 2024 door de begiftigde zijn besteed ten behoeve van de eigen woning.

Meer weten?

Wilt u dit jaar nog een schenking doen met gebruikmaking van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning of meer informatie over een bij uw situatie passende schenkingsronde 2022 of 2023? Neem dan contact op met Sanne Jansen-Verbakel per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 08. Zij helpt u graag verder.

Interessant voor u: