MDIEU-regeling – voor een duurzame inzetbaarheid van werknemers

17 mei 2023 - De Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) is erop gericht de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren en mensen met zwaar werk eerder met pensioen te laten gaan. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onlangs de regeling verruimd. Niet alleen sectoren, maar ook individuele bedrijven kunnen nu gebruik maken van de subsidieregeling. De aanvraag moet wel worden ingediend in de periode van 1 september tot en met 30 november 2023.

Opzet regeling

Om voor de MDIEU-regeling in aanmerking te komen, moet de aanvraag uit twee opvolgende fases bestaan:

  1. Het uitvoeren van een bedrijfsanalyse;
  2. Het uitvoeren van een activiteitenplan.

De bedrijfsanalyse moet tenminste vijf jaar vooruitkijken en inzicht geven in de vraagstukken en oplossingen rond duurzame inzetbaarheid en vervroegde uittreding. Deze analyse moet voorafgaand aan de MDIEU-aanvraag worden uitgevoerd, waarvoor een vast bedrag van € 5.000,- subsidie wordt toegekend. Dit is dus een mooie mogelijkheid om gesubsidieerd in kaart te brengen waar de verbeterpunten van uw organisatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid liggen.

De tweede fase vindt plaats na de MDIEU-aanvraag en is gericht op het oplossen en verbeteren van de zaken die in de bedrijfsanalyse naar voren zijn gekomen. Denk hierbij aan het uitvoeren van activiteiten om gezond, veilig en vitaal werken te bevorderen, een leven lang ontwikkelen te stimuleren of elke andere activiteit om medewerkers gemotiveerd, gezond en productief te houden.

Subsidiebedragen

Voor de bedrijfsanalyse wordt een vast bedrag van € 5.000,- subsidie verleend. Voor het uitvoeren van de activiteiten in het activiteitenplan wordt 50% subsidie toegekend op de daarvoor gemaakte kosten. Een uitzondering hierop zijn de maandelijkse uitkeringen voor vervroegde uittreding: hiervoor wordt 25% subsidie verleend.

Het minimale subsidiebedrag van een MDIEU-aanvraag is € 75.000,-, inclusief de vaste € 5.000,- voor de bedrijfsanalyse. Een project moet dus ten minste € 140.000,- aan kosten in de uitvoeringsfase hebben om in aanmerking te komen. Hierbij komen zowel externe kosten als interne uren in aanmerking.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de MDIEU-regeling voor individuele bedrijven? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Mazars of met Joris Sibbel van Leap per e-mail.