Ontwikkelingen loonkostenvoordelen (LKV)

15 mei 2023 - Als werkgever kunt u gebruik maken van diverse subsidies om de loonkosten te verlagen. Twee van deze tegemoetkomingen zijn opgenomen in de Wtl (Wet tegemoetkomingen loondomein). Het gaat om de loonkostenvoordelen (LKV) voor werknemers in bijzondere doelgroepen en het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor werknemers met een relatief laag inkomen. Ontwikkelingen ten aanzien van deze LKV en LIV worden hieronder verder toegelicht.

Conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Wtl

De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) gepubliceerd. Voor dit conceptwetsvoorstel heeft reeds een internetconsultatie plaatsgevonden. De wijzigingen betreffen onder meer de volgende zaken:

  • Het lage inkomensvoordeel (LIV) vervalt per 1 januari 2025. Voor werkgevers die momenteel gebruik maken van het LIV kan dit leiden tot een stijging van de kostprijs.
  • Het wordt mogelijk om de resterende duur van een LKV mee te nemen naar een nieuwe werkgever wanneer de werknemer van werkgever verandert.
  • Er wordt voorgesteld om de doelgroepverklaring voor het LKV voor oudere werknemers niet meer bij de gemeente maar bij het UWV aan te vragen.
  • De criteria van het LKV voor het herplaatsen van een werknemer met een arbeidshandicap worden aangepast. Zo zullen er meer werknemers met een arbeidshandicap onder de doelgroep van het LKV ‘herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer’ gaan vallen.

De internetconsultatie is gesloten. Het voorstel zal nu in principe – mogelijk na enkele wijzigingen – verder door de Tweede Kamer worden behandeld.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze subsidies en de voorwaarden die gelden om hiervoor in aanmerking te komen of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met Sander van Dijk per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 56. Hij helpt u graag verder.