Drieluik deel III | SLIM-subsidie: Wendbaarheid

30 januari 2023 - Het merendeel van de werkenden in Nederland is werkzaam in het mkb. Het midden- en kleinbedrijf (mkb) kan daarom worden gezien als dé motor van onze economie. Uit onderzoeken blijkt dat het investeren in de persoonlijke- en professionele ontwikkeling van medewerkers resulteert in meer succesvolle ondernemingen. Eveneens versterkt continue ontwikkeling de kans op een succesvolle loopbaan. Van 1 maart tot en met 31 maart 2023 is het aanvraagtijdvak voor de SLIM-subsidie in het mkb geopend.

Drieluik

In dit laatste drieluik gaan we dieper in op de unieke mogelijkheden die de SLIM-subsidie biedt en op welke manier deze regeling een meerwaarde kan zijn voor uw organisatie. In het laatste deel van het drieluik behandelen we de mogelijkheid om te investeren in de wendbaarheid van uw organisatie en medewerkers. Verandering is de enige constante factor, wendbaarheid is het antwoord.

Wendbaarheid als concurrentiemiddel

De externe omgeving heeft veel invloed op het organiseren van werken en samenwerken. Juist nu worden ondernemingen uitgedaagd te komen met antwoorden op (gedwongen) veranderingen. Dit betekent dat u als ondernemer kritisch moet blijven kijken naar eigen organisatiestructuren, inrichtingen en (werk)processen en de houdbaarheid daarvan.
Wat betekent dit voor uw onderneming? Werkgevers die hun medewerkers in staat stellen zich continu te ontwikkelen, weten de beste mensen te werven én duurzaam aan zich te binden. Durft u focus te hebben op verandering? Een gedachte die Jack Dixon, historicus en kenner van grote sociale veranderingsprocessen, als volgt samenvat: “Als je focust op resultaat, zul je niet veranderen. Als je focust op verandering, zul je resultaat zien.”

Toepassing van de SLIM-subsidie

Het mkb verdient de kans te kunnen investeren in scholing en ontwikkeling en daarmee hun wendbaarheid én organisatie succes te vergroten. Wist u dat u onder andere gesubsidieerd uw onderneming kunt (laten) doorlichten waarmee de ontwikkelbehoefte voor zowel de organisatie als medewerkers inzichtelijk wordt? Vervolgens kunt u met deze inzichten gesubsidieerd werken aan de implementatie hiervan. Hierbij kunt u denken aan:

  • Het in kaart brengen welke kennis en vaardigheden er zijn en welke moeten worden ontwikkeld om in te spelen op de (noodzakelijke) veranderingen en/of om een concurrentievoordeel te krijgen / behouden.
  • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen van en voor medewerkers in de onderneming. Breng bijvoorbeeld in kaart waar medewerkers staan en op welke gebieden zij zich willen of moeten ontwikkelen, aansluitend bij de (noodzakelijke) (organisatie)veranderingen. Dit kunnen zowel competenties als vaardigheden zijn.

Rendement en investering

Mkb-organisaties krijgen maximaal € 24.999 subsidie. Voor een kleine organisatie is het percentage 80% van de subsidiabele kosten. Voor een middelgrote organisatie is dit 60%. Onderstaand een voorbeeld voor wanneer u bijvoorbeeld een HR-project wilt uitvoeren:

Totale subsidiabele projectkosten

€ 25.000*

SLIM-subsidie 80%**

€ 20.000

Totale besparing

€ 20.000

Eigen investering

€ 5.000

*De maximale subsidiabele projectbegroting bedraagt € 41.667
** Interne loonkosten kunnen ook in aanmerking komen voor subsidie

Mazars kan u helpen

De consultants van Mazars HR Services zijn gespecialiseerd in het (door)ontwikkelen van HR- en organisatiebeleid, persoonlijke- en teamontwikkeling. Dit kan gefaciliteerd worden vanuit de SLIM-subsidie. Zij kunnen u hierbij ondersteunen en begeleiden.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over de SLIM-subsidie? Neem dan contact op met Rianne Gerritsen, HR Consultant, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 22 88 of met Kerensa Veldhuis, HR Consultant, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 21 23. Zij helpen u graag verder.

Drieluik