Global compliance kansen en risico's belicht in een studie van Mazars

Bedrijfsleiders zetten zich in en investeren in global compliance om vertrouwen en reputatie op te bouwen, zo blijkt uit een wereldwijde studie van Mazars. De meerderheid van de bedrijven investeren veel tijd in compliance en beschouwen het als een kans om vertrouwen en een goede reputatie te creëren.. Dit blijkt ook uit de cijfers waar ongeveer driekwart van de topmanagers zich ten minste elk kwartaal bezighoudt met compliance kwesties.

Deze twee belangrijke bevindingen komen voort uit 'Unlocking trust: why global compliance is on the business agenda' - een onderzoek gebaseerd op een enquête onder 892 senior accounting en tax compliance professionals werkzaam in multinationale ondernemingen uit 25 landen.

Waardevolle kansen veiligstellen

Het voldoen aan compliance vereisten levert waardevolle voordelen op, zo blijkt uit de enquête: zo'n 65% is van mening dat goede compliance het vertrouwen van investeerders vergroot, 64% zegt dat het vertrouwen van klanten vergroot en 61% zegt dat het helpt een goede reputatie op te bouwen. 

Om deze kansen veilig te stellen laat driekwart van de bedrijven hun topmanagers of directie minimaal elk kwartaal (39% maandelijks) over compliance praten. Dit engagement maakt meestal deel uit van een vooraf geplande evaluatie van risico's (50%), maar is ook vaak gericht op nieuwe inzichten of kansen (44%). Die toewijding lijkt vruchten af te werpen; bedrijven hebben namelijk veel vertrouwen in hun compliance functies: ongeveer 82% van de respondenten geeft aan minstens een 8 op een schaal van 10  vertrouwen te hebben in het feit dat ze nu aan hun compliance verplichtingen voldoen en dat ze dat ook in de toekomst zullen blijven doen.

Diezelfde leiders zijn zich bewust van het risico van tekortkomingen. Zo'n 77% zegt dat hun bedrijf de afgelopen vijf jaar ergens ter wereld te maken heeft gehad met problemen op het gebied van boekhouding en fiscale compliance. De meest voorkomende gevolgen zijn reputatieschade, interne disciplinaire maatregelen en boetes.

Complexiteit genoemd als meest urgente uitdaging

Compliance wordt steeds complexer, sneller en moeilijker te beheren, erkennen de respondenten van de enquête. Zo'n 38% van de respondenten noemt de toenemende complexiteit als een van de belangrijkste uitdagingen voor compliance in de komende vijf jaar, hetzelfde aantal noemt de gevolgen van de pandemie en 36% wijst op nieuwe wetgeving. Brexit brengt ook enige verstoring voor compliance met zich mee, maar staat niet hoog op de lijst van uitdagingen (23% noemt het wereldwijd een topuitdaging).  

Betere technologie en vaardigheden nodig

Verbetering van de technologie is de meest genoemde oplossing om die complexiteit aan te pakken. Zo'n 45% van de bedrijfsleiders zegt dat nieuwe accounting- en belastingnalevingstechnologie één van de belangrijkste drijfveren zal zijn om de prestaties van hun functie over vijf jaar te verbeteren. Zij worden echter geremd door een gebrek aan teamkennis en -vaardigheden: twee op de vijf respondenten (42%) beschouwt dit als een belangrijk obstakel voor hun team om de compliance doelstellingen te halen.

Grote regionale samenhang met enkele uitschieters

Regio's en landen geven over het algemeen vergelijkbare antwoorden in alle vragenreeksen, maar er enkele uitschieters worden vastgesteld: 50% van de leiders in Latijns-Amerika evalueren maandelijks of meer hun compliance-kwesties, wat 11 punten hoger is dan het wereldwijde gemiddelde, en zij zien compliance het meest als een opportuniteit van alle onderzochte regio's (65% vs 58%). Respondenten in de VS noemen als grootste uitdaging voor compliance het toegenomen toezicht door regelgevers - wat niet voorkomt in de top drie van uitdagingen voor alle respondenten, terwijl in de regio Afrika-Midden-Oosten, Latijns-Amerika en de VS compliance leiders vaker dan respondenten in het algemeen hun middelen voor compliance in de afgelopen 12 maanden hebben verhoogd (respectievelijk 78%, 71% en 78%, vergeleken met 60% in het algemeen).

Erick Gillier, Partner en Global Head of Outsourcing bij Mazars, zegt: "Wereldwijde compliance is al lang een pijler van goede bedrijfsvoering, maar wordt door sommigen nog steeds gezien als een verplichting waaraan moet worden voldaan in plaats van een kans die moet worden aangegrepen. Daarom zijn wij nagegaan hoe bedrijfsleiders global compliance benaderen, met inbegrip van de aandacht die zij eraan besteden, het rendement dat zij verwachten, de risico's die zij voorzien en waarop zij hun investeringen richten. Onze enquête en studie tonen aan dat wanneer global compliance goed wordt aangepakt, het vertrouwen van investeerders wordt opgebouwd, het vertrouwen van klanten en cliënten wordt vergroot en een positieve reputatie bij de buitenwereld wordt opgebouwd."

Erick voegt toe: "Dit onderzoek en deze studie tonen aan dat bedrijfsleiders een duidelijk verantwoordelijkheidsgevoel hebben ten aanzien van compliance. Nu de controle op bedrijven nog altijd even streng is, moeten de bevindingen dat de meeste leiders van plan zijn meer financiële en personele middelen te besteden aan compliance, geruststellend zijn voor iedereen die wil dat goede zaken goed worden gedaan."

Om beter te begrijpen welke rol global compliance vandaag de dag in het bedrijfsleven speelt, kunt u de hele studie hier lezen:

Unlocking trust: why global compliance is on the business agenda