Subsidies voor technologische innovatie

1 maart 2023 - Om de innovatiekracht van uw onderneming te vergroten biedt de overheid opnieuw een zeer interessant subsidieprogramma aan. Heeft u bijvoorbeeld technische of economische haalbaarheidsvragen? Of werkt u samen met één of meerdere mkb'ers samen om een product, productieproces of dienst te ontwikkelen? Dan is het mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen binnen het MIT-programma (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren).

Subsidieregeling

De overheid wil met het MIT-programma inzetten op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen waarmee ondernemingen een financiële steun in de rug krijgen en waarmee wordt bijgedragen aan belangrijke maatschappelijke missies. Hoe blijft de zorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen? Wat kunnen we doen tegen klimaatverandering? Hoe zetten we afval om in waardevolle grondstoffen? En hoe blijven we dreigingen tegen onze veiligheid voor? Dit is slechts een greep uit de vragen waar binnen het MIT-programma ruimte is om oplossingen voor te ontwikkelen, waarmee Nederland toekomstbestendig gemaakt wordt.

MIT-regeling

Als de onderneming in technische zin vooruit wil, dan blijft het investeren in kennis en onderzoek essentieel. De MIT sluit daarbij perfect aan met de instrumenten MIT Kennisvouchers, MIT-Haalbaarheidsprojecten en de MIT R&D-Samenwerkingsprojecten:

Een MIT Kennisvoucher (vanaf 4 april 2023 beschikbaar) kan een ondernemer inzetten als er sprake is van een kennisvraag over de vernieuwing van een product, productieprocessen of dienst. Als een kennisinstelling deze vraag gaat beantwoorden, is het mogelijk om met deze 'waardebon' tot 70% van de rekening van de kennisinstelling betalen. Er zijn vouchers beschikbaar ter waarde van € 5.250 en maximaal € 9.000.

Een MIT-Haalbaarheidsproject (vanaf 4 april 2023 beschikbaar) bestaat uit een haalbaarheidsstudie op zowel technisch als economisch vlak, eventueel deels aangevuld met de experimentele ontwikkeling van een basis prototype. Eigen uren en externe kosten voor bijvoorbeeld materialen komen in aanmerking. De maximale subsidie voor een haalbaarheidsproject bedraagt € 20.000,-.

Een MIT-R&D-samenwerkingsproject (deadline 12 september 2023) is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. De maximale subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten is 35% en minimaal € 50.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject.

Meer weten?

Wilt u uw subsidiemogelijkheden verder laten onderzoeken of geholpen worden met subsidies, innoveren en financieren? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Mazars of met Claudi van der Vegt (Leap) per e-mail.

Interessant voor u: