UBO-register: veel stichtingen en verenigingen staan nog niet ingeschreven

28 april 2022 - De deadline voor het inschrijven in het UBO-register is verstreken. Organisaties die niet met hun UBO’s (‘Ultimate Beneficial Owners’ of ‘uiteindelijk belanghebbenden’) in het register staan, lopen de kans op een boete en op weigering van dienstverlening door Wwft-plichtige ondernemingen zoals banken. Op dit moment heeft de Kamer van Koophandel een achterstand bij de verwerking van de inschrijving van UBO’s. Degenen die zich al hebben ingeschreven hoeven zich geen zorgen te maken.

UBO-register

Eerder informeerden we organisaties al over de inwerkingtreding van het UBO-register op 27 september 2020. Deze wet verplicht not-for-profitorganisaties en vele andere rechtspersonen na te gaan wie hun UBO’s zijn en vereist dat die UBO’s uiterlijk op 27 maart 2022 zijn geregistreerd. Het ministerie van Financiën schat in dat ongeveer de helft van de ondernemingen, instellingen en organisaties zich niet op tijd heeft ingeschreven in het UBO-register.

Ook stichtingen en verenigingen zijn verplicht hun UBO’s in te schrijven. Daar ontstond eerder verwarring over, aangezien stichtingen en verenigingen (onder andere ANBI’s) geen personen kennen met een ‘eigendomsbelang’ zoals bij besloten vennootschappen. In de praktijk zijn bij stichtingen en verenigingen vaak alle leden van het statutaire bestuur ‘UBO’.

Voor stichtingen en verenigingen is het belangrijk dat zij hun UBO’s inschrijven. Enerzijds omdat de Belastingdienst de komende periode hierop controles zal uitvoeren. Anderzijds omdat ondernemingen die onder de Nederlandse witwasbestrijdingswet (Wwft) vallen  – zoals banken, notarissen en accountants – moeten controleren of hun cliënten hun UBO’s correct hebben ingeschreven. Als dat niet het geval is, kunnen zij hun diensten weigeren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe het UBO-register werkt en waar u aan moet voldoen? Wilt u graag meer informatie over de inschrijfverplichting en de definitie van de uiteindelijk belanghebbende? Neem dan contact op met Xander Alders, Pellicaan Advocaten, advocaat ondernemingsrecht en specialist op het gebied van de UBO, per e-mail of per telefoon +31 (0)88 627 22 93 of met Egon de Prouw, Sectorleider Not-for-Profit, per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 10 24.