Heffingskortingen vervallen voor niet-inwoners Nederland in de loonbelastingtabel

6 november 2018 - Per 1 januari 2019 worden nieuwe loonbelastingtabellen geïmplementeerd voor buitenlandse werknemers die in Nederland belastingplichtig zijn. Dit heeft direct gevolgen voor het netto inkomen van werknemers die geen fiscaal inwoner zijn van Nederland. Er zijn voor u als ondernemer acties die vóór 1 januari 2019 ondernomen moeten worden.

Algemene heffingskorting en arbeidskorting

Loonheffingskortingen bestaan uit een belastingdeel en een premiedeel. Met ingang van 1 januari 2019 hebben niet-inwoners van Nederland geen recht meer op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Zij hebben uitsluitend nog recht op korting op het premiedeel, op voorwaarde dat ze in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen.

Voor het belastingdeel van de arbeidskorting geldt een uitzondering: werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, van een EER-land, Zwitserland of de BES-eilanden hebben nog wel recht op het belastingdeel van de arbeidskorting. Het belastingdeel van de overige heffingskortingen (algemene heffingskorting, jonggehandicaptenkorting, ouderenkorting en alleenstaande ouderenkorting) kan alleen nog via de aangifte inkomstenbelasting geclaimd worden.

Met ingang van 1 januari 2019 wordt dus onderscheid gemaakt tussen werknemers die:

  • fiscaal inwoner zijn van Nederland
  • fiscaal inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, van een EER-land, Zwitserland of de BES-eilanden
  • fiscaal inwoner zijn van een land dat niet onder de voorgaande twee categorieën valt

Elke categorie kent per 2019 haar eigen loonbelastingtabellen. De nieuwe tabellen nemen de mismatch weg tussen het recht op de heffingskorting in de aangifte inkomstenbelasting ten opzichte van de loonbelastingtabellen. Voor werknemers die fiscaal inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU kan dit leiden tot ca. € 46 minder netto loon per maand (ca. € 10 per week).        

Fiscale woonplaats

De fiscale woonplaats is bepalend voor de vraag welke loonbelastingtabel van toepassing is. Er moet namelijk worden bepaald waar een werknemer (fiscaal) woont om de juiste loonbelastingtabel toe te passen. Dit kan in de praktijk weleens lastig zijn om te bepalen als de werknemer banden heeft met meerdere landen.

Inkomstenbelastingaangifte

Onder bepaalde voorwaarden hebben buitenlandse werknemers ook recht op het belastingcomponent van de algemene belastingaftrek en andere specifieke heffingskortingen. Het is echter alleen mogelijk om deze heffingskortingen per 2019 te claimen via een aangifte inkomstenbelasting. Er moet beoordeeld worden in de aangifte of een recht op deze heffingskortingen bestaat.

Anoniementarief

Een belangrijk aandachtspunt met betrekking tot de loonaangifte vanaf 2019 is dat wanneer een werknemer (fiscaal) buiten Nederland woont, zijn buitenlandse adres in de loonaangifte moet worden opgenomen. Als hiervoor niet het buitenlandse adres wordt gebruikt maar een tijdelijk Nederlands verblijfsadres, is de werkgever verplicht om het anoniementarief van 52% toe te passen. Dit is onder andere van toepassing bij werknemers waarvoor de ET-regeling (extraterritoriale kosten) wordt toegepast, omdat deze werknemers geen fiscaal inwoner zijn van Nederland.

Wat moet u vóór 1 januari 2019 doen?

Voor de eerste verloning van 2019 moet u de volgende acties ondernemen:

  • Controleer de fiscale woonplaats van elke medewerker
  • Neem in de aangifte loonheffingen de (buitenlandse) fiscale woonplaats op
  • Informeer de werknemers over het verlies van een deel van hun maandelijkse netto inkomen (indien gewenst)

Mazars helpt u graag bij deze acties. Wij kunnen u informeren over hoe u de fiscale woonplaats kan bepalen. Dit is belangrijk om discussies over de toepasselijke loonbelastingtabel te voorkomen, bijvoorbeeld tijdens belastingaudits. Ook kunnen wij indicatieve berekeningen maken voor het netto maandelijkse nadeel van uw werknemers.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de impact van de nieuwe loonbelastingtabellen op het loon van uw medewerkers? Neem dan contact op met uw vaste Mazars contactpersoon, met Sander van Dijk (per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 20 56) of met Marco Zimmerman (per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 20 65). Zij helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief