Besluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

In oktober 2017 is door de Tweede Kamer de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties aangenomen. Dit wetsvoorstel voorziet in aanpassing van de Wet toezicht accountantsorganisaties (‘Wta’). Het wetsvoorstel ligt op dit moment ter behandeling bij de Eerste Kamer. Belangrijkste onderdeel van deze wet is het invoeren van een telsel van onafhankelijk intern toezicht voor accountantsorganisaties met een zogenaamde OOB-vergunning. In aanvulling daarop heeft, op 20 november 2017, de Minister van Financiën het ontwerpbesluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit ontwerpbesluit voorziet in de aanpassing van het Besluit toezicht accountantsorganisaties (‘Bta’) in combinatie met de voornoemde aanpassing van de Wta. Bedoeling is om de wijzigingen in de Wta en het Bta per 1 juli 2018 in werking te laten treden. Dit artikel geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen in het Bta. Om die wijzigingen in de juiste context te plaatsen wordt allereerst ingegaan op de hoofdlijnen van de wijzigingen in de Wta.

Download het PDF-bestand

Het artikel 'Besluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties' van Anton Dieleman is een bijdrage aan het Tijdschrift voor Accountancy-Vaktechniek en Tuchtrecht. Download het PDF-bestand voor meer informatie:

Meer weten?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Anton Dieleman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 82. Hij helpt u graag verder. 

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »

Document

Besluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties.pdf