Accountantsopdracht en accountantsverklaring bij NOW 1

De eerste tijdelijke noodmaatregel voor behoud van werkgelegenheid (‘NOW 1’) is in het leven geroepen om werkgevers die als gevolg van de coronacrisis te maken kregen met een terugval in de omzet de mogelijkheid te bieden hun werknemers in dienst te houden.

Anton Dieleman, Directeur Professional Practice Accountancy, heeft een artikel geschreven voor het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht. Dit artikel gaat in op de accountantsopdracht en de verschillende accountantsverklaringen die aan de orde kunnen zijn bij een aanvraag tot vaststelling van de NOW-subsidie.

Document

Accountantsopdracht en accountantsverklaring bij NOW 1.pdf