Continuïteit en fraude in de controleverklaring

Met ingang van boekjaar 2022 is de accountant verplicht bij alle wette-lijke controleopdrachten te rapporteren over de controleaanpak wat betreft continuïteits- en frauderisico’s. Deze rapportage moet gebeuren in afzonderlijke secties in de controleverklaring. Voor accountants in het MKB-domein die wettelijke controles uitvoeren is dit een belangrijke ontwikkeling. Het raakt namelijk iedere controleverklaring.

Anton Dieleman, Directeur Professional Practice Accountancy, heeft hierover twee artikelen geschreven voor het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht en voor Accountancy Vanmorgen.

Documenten

Meer aandacht voor continuïteit en fraude in de controleverklaring
Nieuwe secties over continuïteit en fraude in de controleverklaring