Coronacrisis en wettelijke reserve deelneming

De coronacrisis leidt tot diverse verslaggevingsvraagstukken, ook bij het bepalen van de wettelijke reserve deelneming.

Anton Dieleman, Directeur Professional Practice Accountancy, heeft hierover een artikel geschreven voor het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht. Dit artikel gaat in op de formele bepalingen in het BW over de wettelijke reserve deelneming. 

Document

Coronacrisis en wettelijke reserve deelneming