Publicatie boek ‘Echtscheiding en fiscale aspecten 2022’

Wat zijn de fiscale aspecten bij een echtscheiding? Echtgenoten worden met een groot aantal vragen van juridische en financiële aard geconfronteerd wanneer zij besluiten tot echtscheiding over te gaan. Aan bijna al deze vragen kleven fiscale aspecten. Het belang hiervan mag door betrokkenen en hun adviseurs niet onderschat worden.

Onlangs is de nieuwe editie ‘Echtscheiding en fiscale aspecten 2022’ uitgebracht. De auteurs van deze echtscheidingsmonografie zijn Johan Zuiderwijk en Sanne Verbakel, beiden werkzaam binnen de Sectie Estate Planning van Mazars.

In deze editie wordt uitgebreid ingegaan op de fiscale aspecten van echtscheidingen. Achtereenvolgens komen aan de orde een overzicht van relevante belastingwetten, alimentatieverplichtingen, afwikkeling van een (beperkte) huwelijksgemeenschap en de huwelijksvoorwaarden. Dit mede aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden, jurisprudentie en beleidsuitingen.

Deze monografie wordt regelmatig (als cursusmateriaal) gebruikt binnen de familierechtpraktijk.

Bekijk het boek