Meldplicht accountant aan de algemene vergadering bij een tuchtklacht?

12 december 2016 | Een accountant stelt een jaarrekening op en voorziet deze van een beoordelingsverklaring. Daarover wordt een klacht ingediend bij de Accountantskamer.

De klager (één van de aandeelhouders) stuurt aan alle aandeelhouders van de cliënt een kopie van de klacht. Nadien legt de accountant dezelfde jaarrekening opnieuw voor aan de algemene vergadering. Hij geeft daarbij zelf niet (nogmaals) aan dat er een klacht is ingediend. De vraag is of dat in tuchtrechtelijke zin laakbaar is (en zo ja waarom).

Download het PDF-bestand

Het artikel 'Meldplicht accountant aan de algemene vergadering bij een tuchtklacht?' van Anton Dieleman en Jan Garvelink is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht. Download het PDF-bestand voor meer informatie:

 
 

Meer weten?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Anton Dieleman per e-mail (anton.dieleman@mazars.nl) of per telefoon: +31 (0)88 277 15 82. Hij helpt u graag verder. 
 
Bron: Tijdschrift voor Jaarrekeningrecht

Document

[PDF] Meldplicht accountant aan AV bij tuchtklacht