Micro-rechtspersoon en vaktechnische uitdagingen

Sinds 1 november 2015 kennen we in het Nederlandse jaarrekeningrecht de zogenaamde micro-rechtspersoon. Deze variant van de jaarrekening is in Titel 9 van Boek 2 opgenomen als gevolg van de implementatie van de EU-jaarrekeningrichtlijn (Staatsblad 2015, nr. 349 en 350). Hiervoor is in Titel 9 een afzonderlijk artikel opgenomen dat de jaarrekening van een micro-rechtspersoon regelt: art. 2:395a BW. In de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen (verder ‘Richtlijnen’) is hiervoor inmiddels ook een afzonderlijk hoofdstuk beschikbaar (M1).

Download het PDF-bestand

Het artikel 'Micro-rechtspersoon en vaktechnische uitdagingen' van Anton Dieleman is gepubliceerd in het Accountantsmagazine (uitgave van NOVAK). Download het PDF-bestand voor meer informatie:

Meer weten?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Anton Dieleman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 82. Hij helpt u graag verder. 

Document

Micro-rechtspersoon en vaktechnische uitdagingen.pdf