Nieuwe rol accountant bij goedkeuring bestuursverslag

Juli 2016 - Anton Dieleman schreef een artikel voor AccountantWeek over de rol van de accountant bij het bestuursverslag (en de gewijzigde regelgeving).

De accountant kan en moet steeds meer doen moet als cliënten het bestuursverslag niet in overeenstemming metwet- en regelgeving opmaken.

De accountant kan en moet steeds meer doen als cliënten het bestuursverslag niet in overeenstemming met wet- en regelgeving opmaken. 

Het bestuursverslag moet veel meer zijn dan het louter herhalen van cijfermateriaal dat de gebruiker ook al in de jaarrekening kan lezen. Het bestuursverslag moet ‘het verhaal achter de cijfers’ duidelijk en volledig weergeven.

Toch blijken bestuursverslagen in de praktijk regelmatig erg ‘mager’ van inhoud. Ze zijn niet in overeenstemming met de volgende verplichtingen van art. 2:391 BW: “Het bestuursverslag geeft een getrouw beeld van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten van de rechtspersoon en van de groepsmaatschappijen waarvan de financiële gegevens in zijn jaarrekening zijn opgenomen.  Het bestuursverslag bevat, in overeenstemming met de omvang en de complexiteit van de rechtspersoon en groepsmaatschappijen, een evenwichtige en volledige analyse van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten”.

Klik hier voor het volledige artikel

Bron: AccountantWeek.nl

Meer weten? 

Heeft u naar aanleiding van het artikel vragen? Neem dan contact op met Anton Dieleman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 82. Hij helpt u graag verder. 

Document

Nieuwe rol accountant bij goedkeuring bestuursverslag (AW)