Objectiviteit bij werkzaamheden van de accountant in het kader van een lopend of mogelijk toekomstig geschil

Noot naar aanleiding van verschillende uitspraken van de Accountantskamer waarin een accountant in het kader van een civielrechtelijk geschil tussen twee partijen werkzaamheden verrichtte en de objectiviteit van de accountant aan de orde was.

Download het PDF-bestand

Het artikel 'Objectiviteit bij werkzaamheden van de accountant in het kader van een lopend of mogelijk toekomstig geschil' van Jan Garvelink en Anton Dieleman is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht. Dit artikel gaat in op de do's (en wellicht nog meer de don'ts) van een accountant die betrokken raakt bij een lopend of mogelijk geschil en daarbij de belangen van meerdere partijen blijft behartigen. Download het PDF-bestand voor meer informatie:

Meer weten?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Anton Dieleman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 82. Hij helpt u graag verder. 

Document

Objectiviteit bij werkzaamheden accountant bij lopend of toekomstig geschil.pdf