Onafhankelijkheidsvoorschriften in de ViO

Sinds 2014 gelden gewijzigde onafhankelijkheidsregels voor accountants die assurance-opdrachten uitvoeren. Dit als gevolg van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij Assurance-opdrachten (‘ViO’) die vanaf dat moment van kracht is.

Download het PDF-bestand

Het artikel 'Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten' van Anton Dieleman is gepubliceerd in het Handboek Accountancy. De bijdrage betreft een geactualiseerde versie naar aanleiding van de EU-Verordening die per 17 juni 2016 in werking is getreden en de gewijzigde ViO per diezelfde datum. Download het PDF-bestand voor meer informatie:

Meer weten?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Anton Dieleman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 82. Hij helpt u graag verder. 

Document

ViO - Handboek Accountancy.pdf