Tuchtrechtelijke aansprakelijkheid kwaliteitsbepaler voor medewerkers onder NVKS

Met een zekere regelmaat doet zich – in tuchtrechtelijke procedures bij de Accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) – de vraag voor in hoeverre een bestuurder (aangeduid als beleidsbepaler of kwaliteitsbepaler) van een accountantspraktijk tuchtrechtelijk aangesproken kan worden voor (al dan niet tuchtrechtelijk verwijtbaar) handelen van medewerkers die onder zijn verantwoordelijkheid werken. Door het van kracht worden van de Nadere Voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) per 1 januari 2017 (met een verplichte toepassingsdatum vanaf 1 januari 2018) is er aanleiding opnieuw aandacht aan dit onderwerp te besteden.

Download het PDF-bestand

Het artikel 'Tuchtrechtelijke aansprakelijkheid kwaliteitsbepaler voor medewerkers onder NVKS' van Anton Dieleman is een bijdrage aan het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht. Download het PDF-bestand voor meer informatie:

 

Meer weten?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Anton Dieleman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 82. Hij helpt u graag verder. 

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief

Document

Tuchtrechtelijke aansprakelijkheid kwaliteitsbepaler voor anderen onder de NVKS.pdf