Consequenties uitfasering pensioen in eigen beheer voor de jaarrekening

Op 1 april 2017 werd de 'Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen' van kracht. De hierin opgenomen bepalingen hebben in alle voorkomende gevallen, waarin sprake is van een situatie van toegezegde pensioenrechten aan de DGA, consequenties voor de jaarrekening 2017 (en mogelijk ook de jaarrekeningen over volgende boekjaren).

Download het PDF-bestand

Het artikel 'Consequenties uitfasering pensioen in eigen beheer voor de jaarrekening' van Anton Dieleman is een bijdrage aan AccountancyVanmorgen. Download het PDF-bestand voor meer informatie:

Meer weten?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Anton Dieleman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 82. Hij helpt u graag verder. 

Document

Uitfaseren pensioen eigen beheer en jaarrekening.pdf