Verwerking fiscale coronareserve en de jaarrekening

De coronareserve is een fiscale reserve die als doel heeft verliezen die in 2020 als gevolg van de coronacrisis worden geleden al in de aangifte 2019 te verrekenen met de fiscale winst over dat jaar.

Anton Dieleman, Directeur Professional Practice Accountancy, heeft hierover een artikel geschreven voor het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht. Dit artikel gaat in op de verwerking in een jaarrekening die op basis van fiscale grondslagen wordt opgemaakt en een jaarrekening op basis van de reguliere grondslagen van Titel 9 BW2.

Document

Verwerking fiscale coronareserve en de jaarrekening