Wat zegt de controleverklaring van vandaag over de continuïteitsonzekerheid van morgen?

30 september 2016 | Anton Dieleman, Directeur Professional Practice Accountancy bij Mazars, gaat in dit artikel in op continuïteit als één van de meest cruciale basisprincipes voor het opmaken van de jaarrekening.

Continuïteitsonzekerheid staat als onderwerp de laatste jaren meer dan gemiddeld in de belangstelling. Verschillende ontwikkelingen houden dit onderwerp actueel voor bestuurders van ondernemingen en hun accountants. In dat kader moet de uitgebreide controleverklaring worden genoemd met de zogenaamde ‘kernpunten voor de controle’ en expliciete aandacht voor continuïteit. Maar ook de gewijzigde Standaard 570(‘Continuïteit’) en het onderhanden wetsvoorstel dat expliciete communicatie vereist via de controleverklaring. 

Download het PDF-bestand

Het artikel 'Wat zegt de controleverklaring van vandaag over de continuïteitsonzekerheid van morgen?' van Anton Dieleman is gepubliceerd in Accountancy Vanmorgen. Download het PDF-bestand voor meer informatie:

Meer weten?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Anton Dieleman per e-mail (anton.dieleman@mazars.nl) of per telefoon: +31 (0)88 277 15 82. Hij helpt u graag verder. 

Document

[pdf] Wat zegt de controleverklaring over...