Wettelijke reserve deelneming en beperking om over resultaat te beschikken

Deelnemingen waarin de deelnemende rechtspersoon invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid worden (afgezien van uitzonderingen) gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde. Voor de niet-uitgekeerde (c.q. niet-gerealiseerde) resultaten van dergelijke deelnemingen moet de deelnemende rechtspersoon op grond van art 2:389 lid 6 BW een wettelijke reserve vormen.

Download het PDF-bestand

Het artikel 'Wettelijke reserve deelneming en beperking om over resultaat te beschikken' van Anton Dieleman is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Accountancy Vaktechniek en Tuchtrecht. Het artikel gaat in op de vraag hoe moet worden omgegaan met de wettelijke reserve deelneming als de holding uitkering van resultaten alleen kan bewerkstelligen door het verstrekken van zekerheid. Download het PDF-bestand voor meer informatie:

Meer weten?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Anton Dieleman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 82. Hij helpt u graag verder. 

Document

Wettelijke reserve deelneming - beperking in uitkering.pdf