Evenwichtige zetelverdeling in bestuur en raad van commissarissen

Met ingang van 13 april 2017 is de Wet in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen in werking getreden. De wettelijke bepalingen die een exacte kopie zijn van de regelgeving die van 1 januari 2013 tot en met 1 januari 2016 in het Burgerlijk Wetboek waren opgenomen hebben een tijdelijk karakter en vervallen per 1 januari 2020.

Download het PDF-bestand

Het artikel 'Evenwichtige zetelverdeling in bestuur en raad van commissarissen' van Anton Dieleman is een bijdrage aan het Tijdschrift voor Accountancy-Vaktechniek en Tuchtrecht. Download het PDF-bestand voor meer informatie:

Meer weten?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Anton Dieleman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 82. Hij helpt u graag verder. 

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »

Document

Evenwichtige zetelverdeling bestuur - RvC.pdf