Belangenorganisaties

Bijna de helft van de Nederlanders is lid van twee of meer belangenorganisaties of verenigingen. Met elkaar vormen de belangenorganisaties een netwerk waarbinnen een belangrijk deel van het maatschappelijk en politieke verkeer in Nederland zich afspeelt. In algemene zin constateren wij dat belangenorganisaties zich in meer of mindere mate bezig (zouden moeten) houden met een aantal maatschappelijke uitdagingen. Wij hebben deze samengevat in de vier V’s.

Uw uitdagingen

Met onze sectorspecifieke kennis en brede ervaring kunnen wij u en uw belangenvereniging ondersteunen bij uitdagingen zoals:

  • Vervlechten: belangenorganisaties laten zich steeds moeilijker in hokjes plaatsen. De activiteiten die zij uitvoeren gaan over de ’traditionele grenzen’ van de organisatie heen. Dat stimuleert innovatie en is goed voor de leden / consument, zo is de gedachte. Dit vraagt om een herijking van de missie en het vinden van de juiste samenwerking met partners.
  • Vertakken: veel belangenorganisaties zijn gecentraliseerd omwille van efficiëntie en zijn daardoor vervreemd geraakt van hun achterban. Om de leden te activeren zijn andere ordeningsprincipes (regionaal, thematisch, naar omvang) nodig. Uit onderzoek blijkt dat verenigingen die de leden intensief betrekken bij de beleidsvorming sterker zijn dan die dat niet doen.
  • Verantwoorden: ‘What’s in it for me?’ is een vraag die steeds vaker gesteld wordt. Organisaties moeten aantonen dat zij de goede dingen doen én de dingen goed doen. Zowel richting de achterban, maar ook richting bestuur, Raad van Toezicht, de maatschappij, partnerorganisaties, belastingdienst en evt. toezichthouders.
  • Verdienen: veel belangenorganisaties zoeken naar aanvullende verdienmodellen om minder afhankelijk te zijn van donaties, subsidies en contributies. Dit kan gevonden worden in individuele dienstverlening, voordeelregelingen voor de achterban of in verkopen via de website (en/of fysieke winkel). Nieuwe vormen zijn gelegen in partnerships of in bijvoorbeeld crowdfunding.
  • Uw belastingplicht: de omzetbelasting, vennootschapsbelasting en loonheffing die al dan niet van toepassing zijn, alsmede de vrijstellingen die onder bepaalde voorwaarden van kracht zijn op uw belangenorganisatie.

Onze aanpak 

Binnen Mazars hebben wij onze kennis over belangenorganisaties gebundeld in de Sectorgroep Belangenorganisaties. Dit team bestaat naast accountants uit de verschillende vakspecialisten van Mazars. Met dit multidisciplinaire team bieden wij belangenorganisaties een scala aan fiscale, audit- en adviesdiensten om financieel en fiscaal in control te zijn en te blijven. U heeft één aanspreekpunt dat een team van ervaren professionals aanstuurt die zich verdiepen in uw specifieke behoeften. 

Onze diensten

  • Risicobeheer en interne controle
  • IT-audit en advisory
  • HR-advies

Interessant voor u:

Documenten

Brochure Maatschappelijke organisaties in beweging
Mazars special: Is uw belangenorganisatie volledig in control?
Mazars OSINT Benchmark 2020 - Non Profit.pdf