Optimize

Het leiden van een onderneming brengt veel verantwoordelijkheden met zich mee en vraagt focus en aandacht op verschillende gebieden. Als ondernemer heeft u daarbij continu te maken met kansen en uitdagingen, waarbij u de stip op de horizon niet uit het oog wilt verliezen. Wij helpen u met het realiseren van uw doelstellingen en ambities met behulp van ons Optimize-platform waarmee we een uitgebreide analyse maken.

Uit een eerder onderzoek van Mazars binnen de EU onder 72.000 bedrijven zijn interessante bevindingen gekomen. Zo is onder andere geconstateerd dat de liquiditeitspositie bij de meeste middelgrote ondernemingen, zelfs bij de best presterende ondernemingen, extreem laag is. Verder zijn er voor middelgrote ondernemingen op elk niveau mogelijkheden om hun prestaties te verbeteren. Daarnaast zijn het vaak de interne factoren, en niet de externe, die de onderneming ervan weerhouden betere resultaten te boeken. De sleutel tot succes ligt in werkelijkheid vaak in zaken waar ondernemingen zelf mee aan de slag kunnen, met als resultaat dat u zelf het vermogen heeft om meer te bereiken met uw onderneming.

Met behulp van het Optimize-platform voeren wij samen met u een uitgebreide analyse uit. Hierbij worden de verschillende elementen van de onderneming in kaart gebracht en beoordeeld hoe deze zich verhouden tot de gewenste situatie. De elementen variëren van strategie van de aandeelhouder tot management en organisatie. Samen met u identificeren we de verschillen en deze zetten we om in actiepunten.

Optimize_def

Optimize helpt u ervoor te zorgen dat uw onderneming optimaal kan presteren. Door de doelstellingen, ambities, risicobereidheid en mindsets van aandeelhouders en de directie in kaart te brengen, legt Optimize de basis voor situationeel leiderschap en toekomstig succes.

Document

Optimize brochure.pdf