Risicomanagement

Als organisatie wordt u in toenemende mate geconfronteerd met uiteenlopende uitdagingen. Het risicoprofiel neemt toe en de herziene Corporate Governance Code vraagt om versteviging van risicomanagement. Is uw risicomanagement voldoende gestructureerd opgezet? Vraagt de Audit Committee om een onafhankelijke review? De specialisten van Mazars adviseren u graag.

Uw mogelijke vraag 

Onze service op maat

De Audit Committee heeft gevraagd om de top 10 risico’s te presenteren. Wij hebben nog geen risicomanagement proces. Hoe pakken wij dit aan?

Faciliteren top down top 10 risicobeoordeling met management team, en plan voor regulier proces voor updaten top 10 risico’s.

Wij hebben een risicomanagement-afdeling en elk kwartaal bespreken wij de risicoregisters. Er is geen aansluiting met de reguliere planning & control cycle.

Beoordelen huidige risicomanagement en control processen met plan van aanpak voor betere integratie van risicomanagement in reguliere management processen.

Als ondernemers managen wij al jaren onze risico’s, meestal impliciet. Het risicoprofiel van de onderneming groeit en wij hebben een aantal negatieve ervaringen gehad. Wij zoeken een adviseur dit ons kan helpen risicomanagement explicieter en meer gestructureerd op te zetten.

Op basis van organisatieomvang, strategie, governancestructuur en cultuur, en beoordeling van huidige risicomanagementactiviteiten wordt een plan gepresenteerd voor ontwikkelen van gestructureerd risicomanagementproces. Wij kunnen u daarnaast ondersteunen bij de implementatie. 

Wij zijn met een groot veranderingsproject bezig en missen een risicobeoordeling in de projectaanpak. 

Faciliteren van project risicobeoordeling en advies over proces voor updaten daarvan.

Wij hebben een gedegen risicomanagement proces, gefaciliteerd door internal audit. De Audit Committee vraagt nu om een onafhankelijke review.

Beoordelen effectiviteit van het risicomanagementproces met aanbevelingen voor verdere verbeteringen.

SIRA Compliance

Wij willen inzicht krijgen in de mogelijke integriteitsrisico’s binnen de organisatie.

SIRA Quickscan: Door het invullen van een gerichte vragenlijst weet u binnen korte tijd, waar zich de mogelijke integriteitsrisico's binnen uw organisatie bevinden.

Wij zijn verplicht een SIRA uit te voeren binnen de organisatie. Wij zoeken een partij die ervaring heeft met het toepassen van een SIRA binnen een financiële instelling.

Wij kunnen u assisteren bij het uitvoeren, opzetten of controleren van een Systematische Integriteitsrisico Analyse .

Wij hebben moeite om alle toepasselijke wet- en regelgeving te identificeren, implementeren en monitoren.

Wij kunnen u helpen om grip te krijgen op uw Compliance beheersing door het opzetten van Frameworks en monitoring programma’s, het geven trainingen en Compliance on demand services.

Exportcontrole

Meer informatie?

Nieuws

Herziene Corporate Governance Code

De Corporate Governance Code bevat principes en best practice bepalingen over de governance van beursvennootschappen. De herziene Corporate Governance Code - van toepassing vanaf 2017 - vraagt om versterking van risicomanagement en de interne audit functie.