Natuurschoonwet (NSW)

Onder bepaalde omstandigheden kunt u als eigenaar van een landgoed opteren voor zogenoemde Natuurschoonwet-faciliteiten.

Wanneer komt u in aanmerking?

In principe zijn de NSW-faciliteiten van toepassing op elk perceel van minimaal 5 hectare met meer dan 30% bos of natuur hierop. Zelfs indien op het moment van de aanvraag nog niet aan dit 30% bos- of natuurcriterium wordt voldaan, kan al een NSW-beschikking worden aangevraagd, mits binnen 3 jaar alsnog aan de eisen wordt voldaan.

Onder omstandigheden gelden soepelere eisen en kunnen ook kleinere percelen voldoen, mits een historische band met een naastgelegen landgoed bestaat. De NSW-faciliteiten kunnen dus ook van toepassing zijn op een (eigen) woning met een grote tuin er omheen.

De NSW kent zeer royale fiscale faciliteiten, die zien op:

  • inkomstenbelasting
  • vennootschapsbelasting
  • overdrachtsbelasting
  • erfbelasting
  • schenkbelasting
  • onroerendzaakbelasting

Mazars kan u helpen bij

Mazars is gespecialiseerd in de Natuurschoonwet en biedt de mogelijkheid tot een (gratis) scan waarbij een inschatting wordt gemaakt of het perceel of landgoed voor de NSW-faciliteiten in aanmerking kan komen.

Daarnaast ontwikkelen wij regelmatig fiscale NSW-structuren waarbinnen een NSW-landgoed optimaal kan worden gepositioneerd, ook met het oog op de toekomst.

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Bianca de Kroon per-email of per telefoon +31 (0)88 277 10 10. Zij helpt u graag verder.