Landgoederen, kunst en liefdadigheid

Een succesvolle ontwikkeling van uw vermogen vraagt om een duidelijke strategie die recht doet aan uw persoonlijke omstandigheden. Ook landgoederen, kunst en liefdadigheid kunnen elementen vormen bij die strategie. Wij staan graag voor u klaar.

Voor Mazars is estate planning maatwerk. Wij houden vanuit een integrale benadering zicht op de voor u relevante financiële partijen, (fiscale) structuren, internationale vraagstukken en voortdurend veranderende wet- en regelgeving. Daarnaast helpen wij u door overzicht aan te brengen in uw financiële en fiscale positie, praktische informatie te geven over de ontwikkeling van uw vermogen en diensten te verlenen op de voor u relevante expertisegebieden. In alle gevallen doen wij dit door middel van persoonlijk contact en korte communicatielijnen.

Landgoederen

Om de instandhouding van natuurschoon in Nederland te bevorderen, biedt de wetgever een aantal fiscale faciliteiten aan eigenaren van landgoederen, zoals de Natuurschoonwet. Voor een goede benutting van deze faciliteiten in zowel de inkomsten-, vennootschaps- en overdrachtsbelasting als de erf- en schenkbelasting en de voortdurend veranderende regelgeving hieromtrent, is (fiscale) begeleiding raadzaam.

Kunst en liefdadigheid

Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het in stand houden van uw (kunst)collectie, het doen van een schenking aan een goed doel, het zelf opzetten van een goed doel en bij het behartigen van bepaalde algemene belangen. Ook kunnen wij u adviseren over de zogenoemde kunstregeling die het mogelijk maakt om erfbelasting te betalen met door de overheid als kwalificerend aangemerkte kunstvoorwerpen.

Onze diensten

De specialisten van Mazars adviseren vermogende particulieren op nationaal en internationaal niveau, over zowel privé- als zakelijk vermogen. Voor uw privévermogen spitst onze advisering zich toe op het huwelijksvermogensrecht, erfrecht en de schenk-, erf-, inkomsten- en overdrachtsbelasting. Voor uw zakelijke positie gaat het vooral om de structurering vanuit strategische thema’s als continuïteit, zeggenschap, financieel en fiscaal belang.

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Bianca de Kroon per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 10. Zij helpt u graag verder.