Verzorgingsvolmacht / levenstestament

Vragen over belangenbehartiging tijdens leven? Wij kunnen u adviseren over maatregelen voor het geval u als vermogende particulier en/of ondernemer (tijdelijk) niet in staat bent uw wil te bepalen.

Voor Mazars is estate planning maatwerk. Wij houden vanuit een integrale benadering zicht op de voor u relevante financiële partijen, (fiscale) structuren, internationale vraagstukken en voortdurend veranderende wet- en regelgeving. Daarnaast helpen wij u door overzicht aan te brengen in uw financiële en fiscale positie, praktische informatie te geven over de ontwikkeling van uw vermogen en diensten te verlenen op de voor u relevante expertisegebieden. In alle gevallen doen wij dit door middel van persoonlijk contact en korte communicatielijnen.

Belangenbehartiging tijdens leven

De verzorgingsvolmacht (ook wel aangeduid als ‘levenstestament’) is in de Estate Planningspraktijk ontwikkeld ter voorziening in de situatie waarin iemand door een onverhoopte calamiteit (tijdelijk) niet meer in staat is de persoonlijke en/of financiële belangen zelf te behartigen.

Onze specialisten kunnen u adviseren over maatwerkvoorzieningen ter verzorging of bescherming van de belangen tijdens leven. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen financiële en medische aangelegenheden. Naast bevoegdheden uit het familierecht, verbintenissenrecht, zakenrecht, procesrecht en fiscaal recht kunnen ook wensen omtrent bijvoorbeeld euthanasie in de verzorgingsvolmacht worden opgenomen.

Mazars kan u helpen bij

De specialisten van Mazars adviseren vermogende particulieren op nationaal en internationaal niveau, over zowel privé- als zakelijk vermogen. Voor uw privévermogen spitst onze advisering zich toe op het huwelijksvermogensrecht, erfrecht en de schenk-, erf-, inkomsten- en overdrachtsbelasting. Voor uw zakelijke positie gaat het vooral om de structurering vanuit strategische thema’s als continuïteit, zeggenschap, financieel en fiscaal belang.

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Bianca de Kroon per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 10 of met Johan Zuiderwijk per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 09. Zij helpen u graag verder.