Structurering van vermogen

Wilt u meer weten over vermogens-en liquiditeitsplanning? Of wilt u het economisch belang en de zeggenschap over bepaalde vermogensbestanddelen, zoals aanmerkelijk belangaandelen van elkaar scheiden? Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Voor Mazars is estate planning maatwerk. Wij houden vanuit een integrale benadering zicht op de voor u relevante financiële partijen, (fiscale) structuren, internationale vraagstukken en voortdurend veranderende wet- en regelgeving. Daarnaast helpen wij u door overzicht aan te brengen in uw financiële en fiscale positie, praktische informatie te geven over de ontwikkeling van uw vermogen en diensten te verlenen op de voor u relevante expertisegebieden. In alle gevallen doen wij dit door middel van persoonlijk contact en korte communicatielijnen.

Vermogens- en liquiditeitsplanning

Een succesvolle ontwikkeling van uw vermogen vraagt om een duidelijke strategie die recht doet aan uw persoonlijke omstandigheden en voorkeuren. Die strategie omvat tal van elementen, waaronder vermogens- en liquiditeitsplanning. Wij leggen in onze adviezen dwarsverbanden tussen de verschillende onderdelen, waardoor verrassende, nieuwe perspectieven ontstaan.

Certificering van vermogen

Door middel van certificering wordt het economisch belang en de zeggenschap over bepaalde vermogensbestanddelen, zoals aanmerkelijk belangaandelen, van elkaar gescheiden. Een belangrijk voordeel van certificering is onder meer het waarborgen van continuïteit van bijvoorbeeld de onderneming. Met inachtneming van de wisselwerking tussen civiele en fiscale aspecten adviseren wij u graag over de mogelijkheden en voordelen van certificering.

Mazars kan u helpen bij

De specialisten van Mazars adviseren vermogende particulieren op nationaal en internationaal niveau, over zowel privé- als zakelijk vermogen. Voor uw privévermogen spitst onze advisering zich toe op het huwelijksvermogensrecht, erfrecht en de schenk-, erf-, inkomsten- en overdrachtsbelasting. Voor uw zakelijke positie gaat het vooral om de structurering vanuit strategische thema’s als continuïteit, zeggenschap, financieel en fiscaal belang.

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Mark Lucas Luijckx per-email of per telefoon +31 (0)88 277 10 05.