Hoe stelt u met succes de juiste prioriteiten voor uw onderneming?

21 april 2022 - Het realiseren van groei wordt niet alleen belemmerd door het beperkt vrij maken van tijd om strategisch na te denken. Wanneer de bedrijfsdoelstellingen niet zijn geprioriteerd, vormt dit ook vaak een belemmering voor groei. Hoe kunnen ondernemingen deze uitdaging oppakken en hun ambities waarmaken?

We interviewden Alisha Jernack, partner bij Mazars United States. Zij adviseert het management van - voornamelijk - familiebedrijven over groei- en veranderstrategieën.

Hoe geven goed presterende middelgrote (familie)bedrijven het beste invulling aan hun bedrijfsdoelstellingen en hoe definiëren ze die?  

Voor veel bedrijven geldt dat de bedrijfsdoelstellingen überhaupt niet duidelijk zijn gedefinieerd. In plaats daarvan zijn ondernemers te veel gefocust op de dagelijkse operatie en gang van zaken. De bedrijven die succesvol zijn, weten waar hun onderneming nu staat én waar het op de korte- en lange termijn wil staan. Dit maakt het verschil tussen ondernemingen die jaar in jaar uit hetzelfde presteren en ondernemingen die groeien.

Wat is de beste manier om bedrijfsdoelstellingen te definiëren alvorens deze te prioriteren?  

Het is altijd cruciaal om te beginnen met een diepgaande analyse door een onafhankelijke derde partij om inzicht te krijgen waar de onderneming nu staat, wat de wensen van de aandeelhouders zijn en waar zij naar toe willen. Dat is heel belangrijk, omdat het management van bijvoorbeeld familiebedrijven doorgaans zeer nauw betrokken is bij de dagelijkse operatie. Een derde partij kan de analyse objectief uitvoeren en inzicht geven in de cruciale verschillen van de huidige en geambieerde situatie. De analyse moet betrekking hebben op alle aspecten van het bedrijf, waaronder financiën, risico's, de mindset van het management, bedrijfsvoering, markt, product en klanten, alsook van de technologische en organisatorische capaciteiten. Vervolgens moet er een strategie worden ontwikkeld om de geïdentificeerde verschillen te overbruggen.  

Externe data vormen een belangrijk onderdeel van dit proces, het geeft het management een goed inzicht in hoe de onderneming zich verhoudt tot anderen in de markt. Deze gegevens kunnen vervolgens worden vergeleken met de interne data om nauwkeurig inzicht te krijgen in hoe de onderneming zich daadwerkelijk ontwikkelt ten opzichte van de markt. Het is ook zeer waardevol om bestaande interne rapportages, zoals financiële prognoses, te analyseren en na te gaan hoe vaak deze worden opgesteld en herzien. Financiële prognoses moeten altijd parallel aan de strategische plannen worden ontwikkeld en gemonitord. Ze dienen als middel om het succes van plannen te meten, kosten te volgen en financiële implicaties van eventuele aanpassingen van plannen inzichtelijk te maken.

Wanneer komen conflicten tussen bedrijfsdoelstellingen en de persoonlijke doelstellingen van de eigenaren het vaakst voor - en hoe kan dit het beste aangepakt worden? 

Conflicten kunnen zich voordoen omdat familiebedrijven vaak van generatie op generatie worden doorgegeven. Het afstemmen van de bedrijfsdoelstellingen op de persoonlijke doelstellingen is essentieel voor succes. Familieleden hebben vaak verschillende prioriteiten en inzichten, wat kan leiden tot meningsverschillen over de koers van het familiebedrijf. Wij kijken dan op holistische wijze naar het bedrijf om te begrijpen wat belangrijk is voor elk van de eigenaren en nemen dit mee in de analyse voor we strategische scenario's definiëren. 

Hoe profiteren bedrijven het meest van het prioriteren van de doelstellingen?  

Het gestructureerd aanpakken en daarnaast consensus bereiken over onder andere mogelijke toekomstige gebeurtenissen is essentieel. We zien vaak dat het management wordt overvallen op het moment dat er geen prioritering in doelstellingen is aangebracht. Ze weten niet welke richting als eerste moet worden ingeslagen. Dit kan dan gemakkelijk leiden tot een situatie waarin de plannen in de bureaulade verdwijnen en het management vervolgens verder gaat met de dagelijkse operatie zoals ze gewend zijn.  

Focus is dus erg belangrijk. Wij raden aan om maximaal drie tot vijf doelstellingen tegelijk te prioriteren. Op deze manier kunnen taken, verantwoordelijken, planning, budgetten en resources op gestructureerde wijze gealloceerd worden, wat de uitvoering ten goede zal komen. 

Wat als de eerder gestelde prioriteiten moeten worden herzien?  

Het belang om als management elke maand tijd vrij te maken om de doelstellingen te evalueren, is niet te onderschatten. Deze momenten moeten formeel worden ingepland in de agenda’s van het management. Dit maakt het mogelijk om op strategisch niveau voortgang te monitoren aan de hand van KPI’s en stelt de onderneming in staat om flexibel te zijn als de planning of verwachtingen moeten worden bijgesteld. Externe betrokkenheid van een adviseur brengt vaak externe objectiviteit en relevante sectorkennis- en ervaring in dit belangrijke proces

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Kees de Heus per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 85.