Het vertrouwen winnen: waarom global compliance op de bedrijfsagenda staat

Compliance is al lang een essentieel onderdeel van goede bedrijfsvoering. Maar het kan nog steeds worden gezien als een verplichting waaraan moet worden voldaan in plaats van een drijvende kracht. Daarom hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop bedrijfsleiders global compliance benaderen, inclusief waar zij hun investeringen op richten, de risico's die zij voorzien en wat zij verwachten van 'goede compliance'.

Deze enquête en de bijbehorende studie tonen aan dat wanneer compliance goed wordt uitgevoerd, het vertrouwen van investeerders wordt opgebouwd, het vertrouwen van klanten wordt vergroot en een positieve reputatie bij de stakeholders wordt opgebouwd. Global compliance is veel meer dan een hokje aankruisen, het is een bron van kansen.

Global Compliance Report

Duidelijk verantwoordelijkheidsgevoel

Met 890 antwoorden van senior compliance professionals in 25 landen, toont de studie het duidelijke verantwoordelijkheidsgevoel aan dat bedrijfsleiders hebben ten aanzien van global compliance en het rendement op investering dat zij verwachten te zien.

De studie geeft ook inzicht in hoe bedrijfsleiders vinden dat compliance steeds moeilijker te beheren is door de toegenomen complexiteit, de snel veranderende wetgeving en de lange gevolgen van Covid-19. Om de ontwikkelingen bij te houden, zijn leiders van plan de investeringen in technologie en de vaardigheden van hun teams op te voeren.

Complaince-webpage-animation.gif

Belangrijkste bevindingen

  • Goede global compliance vergroot het vertrouwen van stakeholders: 58% ziet compliance als een kans om waarde te creëren in de vorm van vertrouwen, zekerheid en uiteindelijk het versterken van de bedrijfsreputatie.
  • Leiders hebben er vertrouwen in dat ze vandaag en morgen compliant zijn: 82% heeft er '8-10/10' vertrouwen in dat ze voldoen aan hun wereldwijde vereisten, nu en in de toekomst.
  • Compliance wordt ingewikkelder: snel veranderende wetgeving, toegenomen complexiteit en Covid-19 zijn de top drie uitdagingen; Brexit is de laagst geplaatste uitdaging.
  • Leiders investeren in technologie en vaardigheden om zich voor te bereiden op de toekomst: 27% is van plan om in de komende vijf jaar de financiële en personele middelen voor global compliance 'aanzienlijk' te verhogen.

Erick Gillier, Partner en Global Head of Outsourcing bij Mazars, zegt: "Global compliance is al lang een belangrijk onderdeel van een goede bedrijfsvoering, maar wordt door sommigen nog steeds gezien als een verplichting waaraan moet worden voldaan in plaats van een kans die moet worden aangegrepen. Daarom zijn we gaan onderzoeken hoe bedrijfsleiders global compliance benaderen, met inbegrip van de aandacht die ze eraan besteden, het rendement dat ze verwachten, de risico's die ze voorzien, en waarop ze hun investeringen richten.

Erick voegt daaraan toe: "Nu de controle op bedrijven nog altijd even streng is, moeten de bevindingen dat de meeste leiders van plan zijn meer financiële en personele middelen te besteden aan compliance, geruststellend zijn voor iedereen die wil dat goede zaken worden gedaan."

Lees 'Unlocking trust: why global compliance is on the business agenda' voor meer informatie over de kansen die global compliance kan creëren, de uitdagingen die voor ons liggen, hoe fiscale transparantie fungeert als een microkosmos voor compliance, wat bedrijfsleiders doen om zich voor te bereiden op de toekomst, en nog veel meer.

Document

Mazars global compliance study
Mazars global compliance study