Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Mazars in Nederland is verantwoordelijk voor het waarborgen van het publiekelijk belang en heeft als doel de kwaliteit en onafhankelijkheid van onze dienstverlening te vergroten. De RvC houdt toezicht op de Raad van Bestuur van Mazars en de gehele organisatie. Daarbij is de RvC onder andere verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot toekomstige bestuursbenoemingen en het belonings- en kwaliteitsbeleid.

Henk Broeders (Voorzitter) 

Henk Broeders (1952) is een internationaal ervaren directeur, bestuurder en toezichthouder. Na diverse functies in de automatisering, werd hij in 1992 algemeen directeur van IQUIP Informatica BV (dochterbedrijf Capgemini). Broeders vervulde daarna binnen Capgemini diverse directiefuncties. Hij werd in 2000 benoemd tot directievoorzitter van Capgemini Benelux en was van 2004 tot 2011 lid van het Executive Committee Capgemini S.A. Ook was Henk voorzitter van de directieraad van Capgemini Nederland (2009 t/m 2011). Daarnaast was hij tot 1 februari 2013 de voorzitter van Capgemini's wereldwijde leiderschapsprogramma TeamOne en Corporate Vice President van Capgemini SA. Sinds 1 februari 2013 werkt hij als zelfstandig adviseur, coach, toezichthouder en interim manager. Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Diakonessenhuis in Utrecht.

Pieter Jongstra

Pieter Jongstra (1956) heeft in juni 2018 het voorzitterschap van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants afgesloten. Daarnaast is hij sinds februari 2015 lid van de RvC van APG, de laatste drie jaar als voorzitter. Pieter is tevens voorzitter van de RvC van CZ. Jongstra is 32 jaar aan EY verbonden geweest. Hij begon bij EY in 1982 en is per 30 juni 2014 uit de maatschap EY getreden. Bij EY heeft hij meer dan 15 jaar in (inter)nationale bestuursfuncties geopereerd, waarvan de laatste 4,5 jaar als voorzitter van de Raad van Bestuur in Nederland. Bij EY heeft Pieter altijd een accountantspraktijk gevoerd van voornamelijk internationaal opererende beursgenoteerde en familie-ondernemingen. In zijn bestuurlijke rollen wordt hij vooral gemotiveerd als hij door veranderingen een organisatie kan verbeteren. Diversiteit en duurzaamheid lopen als een rode draad door zijn bestuurlijke loopbaan.

Erna Versteegden

Erna Versteegden (1967), bedrijfskundige en specialist gericht op verandertrajecten, leiderschap en D&I, bouwde na haar studie aan een internationale carrière. Aanvankelijk was zij werkzaam als directeur voor de Amerikaanse staat Indiana en begeleidde zij handel en investeringen tussen Indiana en Europa, het Midden-Oosten en Zuid-Afrika. Begin jaren ’90 is Erna door EY gevraagd marketing, communicatie en sales vorm te geven. Zij vervolgde haar carrière bij EY als Company Secretary voor Central Europe en Director of Operations voor de EMEIA Audit Board. Erna heeft een achtergrond in Marketing en Communicatie, Leadership Behaviour en Neuroscience en is tevens opgeleid tot team- en executive coach bij Phoenix en Harvard Business School. Momenteel werkt zij als adviseur voor diversiteit & inclusiviteit, veranderprocessen en operations bij diverse organisaties. Daarnaast is zij actief in verschillende toezichthoudende functies. Zij bekleedt een aantal bestuurlijke functies, o.a. bij Grachtenfestival Amsterdam en Tiffany Circle/Rode Kruis.

Mariëtte Turkenburg

Mariëtte Turkenburg (1960) ging na haar studie Fiscale Economie (Belastingwetenschappen) aan de Universiteit van Tilburg aan de slag bij Loyens & Loeff, waar zij met name werkzaam is geweest in de internationale praktijk. Binnen Loyens & Loeff heeft zij daarnaast vele management functies vervuld. Zo was zij vele jaren de verantwoordelijke partner, leidinggevende van de Compliance praktijk en daarmee verantwoordelijk voor de vaktechnische aansturing van medewerkers in de fiscale praktijk. Mariëtte heeft ruime ervaring in toezichthoudende en bestuurlijke functies. Zij is voorzitter van het bestuur van Tilburg University Fund en sinds 2012 is zij bestuurslid van Stichting Talent naar de Top, waar zij sinds 2016 voorzitter is.

Document

Reglement Raad van Commissarissen 2022
Reglement Raad van Commissarissen 2022