De optimale fiscale structuur: verkoop onderneming - Deel 3 van 4

1 mei 2019 - Men heeft het vaak over ‘de ideale (fiscale) structuur’, maar bestaat deze eigenlijk wel? Wat voor u als transportonderneming de ideale structuur is, hangt af van uw wensen met betrekking tot de onderneming en uiteraard het soort transportonderneming dat u heeft.

Wij nemen daarbij de volgende (levens)fasen van de onderneming onder de loep:

In deel drie van deze reeks informeren wij u over de optimale structuur om uw transportonderneming te kunnen verkopen. Het is niet ongebruikelijk dat een potentiële koper zich meldt op het moment dat u niet bewust bezig bent met de verkoop van uw transportonderneming. Het is daarom aan te raden om te bekijken of u uw transportonderneming nu al op een zodanige manier kunt vormgeven zodat u op ieder moment klaar bent voor een eventuele verkoop van uw onderneming.

Inbreng eenmanszaak of vennootschap onder firma in een bv

Indien u uw onderneming (eenmanszaak of vennootschap onder firma) verkoopt, leidt dit in beginsel tot heffing van inkomstenbelasting omdat u uw transportonderneming staakt. Wanneer u er echter voor kiest uw onderneming onder te brengen in een besloten vennootschap, en dan bij voorbaat in een holdingstructuur, dan kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat u bij een verkoop van uw onderneming geen afrekening in privé hebt.

Activiteiten splitsen

Een ander aandachtspunt voor het verkoopklaar maken van uw transportonderneming is om te bekijken of alle activiteiten in één entiteit zijn ondergebracht. In dit geval kunt u de verschillende activiteiten moeilijker separaat verkopen of overdragen. Wanneer u diverse bedrijfsactiviteiten heeft binnen dezelfde vennootschap, kan het verstandig zijn deze activiteiten te splitsen in twee separate besloten vennootschappen. Er bestaan verschillende faciliteiten om deze splitsing zonder nadere belastingheffing plaats te laten vinden. Aan deze faciliteiten zijn echter wel enkele voorwaarden verbonden die betrekking hebben op de reden waarvoor u de omzetting doet. Uiteraard vertellen wij u graag meer over de exacte uitwerking van deze faciliteiten.

Naast het feit dat u diverse activiteiten onder kunt brengen in aparte vennootschappen, is het ook verstandig om bezittingen af te zonderen die u niet wenst mee te verkopen, dan wel buiten de risicosfeer van de onderneming wenst te brengen. Hierbij kunt u onder andere denken aan onroerend goed dat in uw onderneming zit, dan wel uw pensioen of lijfrentevoorzieningen. Een extra aandachtspunt voor de overdracht van onroerend goed is dat u mogelijk overdrachtsbelasting verschuldigd bent.

Meer weten?

Wilt u weten wat voor u de mogelijkheden zijn om uw transportonderneming verkoopklaar te maken? Neem dan contact op met Pieter Tra per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 95 of met Joost Grieving per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 71. Zij helpen u graag verder.