De stagiaire en het aansprakelijkheidsrisico

19 maart 2020 - Als stagebedrijf biedt u een stagiaire een leerzame stageplek. Echter kan een ongeluk in een klein hoekje zitten en dit kan grote gevolgen hebben. Deze gevolgen kunnen zowel lichamelijk als financieel zijn. Als ondernemer wilt u zoveel mogelijk deze aansprakelijkheidsrisico’s proberen te minimaliseren.

Vragen omtrent aansprakelijkheidsrisico

In dit artikel beantwoorden we de volgende vragen die betrekking hebben op het aansprakelijkheidsrisico:

  • Wie is aansprakelijk als een stagiaire schade toebrengt aan derden?
  • Wie is aansprakelijk in geval van schade bij het stagebedrijf?
  • Wie is aansprakelijk als de stagiaire zelf schade oploopt?
  • Hoe kan (financiële) schade worden beperkt?

Uit bovenstaande vragen kan worden opgemaakt dat aansprakelijkheid bestaat uit twee vormen:

  • Aansprakelijkheid van de werkgever voor schade aan de stagiair, ook wel letselschade genoemd.
  • Aansprakelijkheid van de stagiaire voor schade bij de werkgever of bij derden (bijvoorbeeld klanten).

In het Burgerlijk Wetboek vinden we twee bijzondere bepalingen van aansprakelijkheid, namelijk de artikelen 6:170 BW en 7: 658 lid 4 BW.

  • Art. 6:170 BW bepaalt dat de opdrachtgever aansprakelijk is voor de schade die zijn ondergeschikte toebrengt aan een derde tijdens de werkzaamheden die hij verricht voor de opdrachtgever. Hierbij is de uitzondering opgenomen dat een ondergeschikte alleen (een deel van) de schade dient te vergoeden indien de schade opzettelijk is veroorzaakt dan wel bewust roekeloos heeft gehandeld. De term ‘’ondergeschikte’’ moet je ruim interpreteren. Hieronder vallen niet alleen werknemers met een vast dienstverband maar ook stagiaires, inleenkrachten en vrijwilligers.
  • Art. 7:658 lid 4 BW betreft een dwingende bepaling met betrekking tot de zorgplicht van de werkgever. Dit artikel bepaalt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die de werknemer zelf oploopt tijdens zijn werkzaamheden. Ook hierbij geldt de uitzondering dat bij opzet of bewuste roekeloosheid de werknemer zelf aansprakelijk is.

Hoe kan de financiële schade worden beperkt?

In beginsel is een stagebedrijf altijd wettelijk aansprakelijk. Voor het dekken van diverse schades kan een aansprakelijkheids- en/of ongevallenverzekering worden afgesloten. Het is belangrijk om  in uw huidige bedrijfsverzekeringen te controleren of ook stagiaires zijn gedekt.

Vaak heeft de opleidingsinstelling voor haar stagiaires een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten mocht de stagiair ten aanzien van de werkgever wel wettelijk aansprakelijk zijn.

Beoordeel daarom bij de indiensttreding van de stagiaire altijd welke maatregelen reeds zijn genomen, zowel door u als werkgever als door de opleidingsinstelling.

Meer weten?

Wilt u meer weten over stagiairs en specifieke bepalingen? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Mazars of met Martine Huitink per e-mail of per telefoon +31(0)88-27771783, of met Hardy Bruins per e-mail of per telefoon: +31 (0)88-2771139. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?