Duurzaamheidsverslaggeving voor maatschappelijke organisaties

2 maart 2022 – Het is (nog) geen must, maar wel verstandig om nu al te werken aan een goede basis voor duurzaamheidsverslaggeving. De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid zijn de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen. Zo komt er – voornamelijk vanuit de EU Green Deal – ook steeds meer wet- en regelgeving in Europa. De nieuwe Corporate Social Reporting Directive (CSRD), die vanaf 2023 regels voor duurzaamheidsverslaggeving oplegt aan een grote groep bedrijven, geldt misschien (nog) niet voor maatschappelijke organisaties, maar kan voor de toekomst wel van belang zijn.

Volgens de voorlopige planning van de Europese Commissie en de aanpak van de CSRD worden grote[1] bedrijven vanaf 2023 verplicht te rapporteren over niet-financiële informatie, zoals klimaatadaptatie en menselijk welzijn. Voor nu geldt deze verplichting alleen voor beursgenoteerde bedrijven, banken en verzekeraars. Maar het is een kwestie van tijd dat ook maatschappelijke organisaties aan dergelijke regels moeten voldoen. Het is dus van belang dat uw organisatie zich op de komst van deze wet- en regelgeving voorbereidt.

Geen verplichting, maar wel doordruppeleffect vanuit stakeholders

Wij verwachten een doordruppeleffect van rapportageverplichtingen over duurzaamheid van bedrijven naar maatschappelijke organisaties. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, verplicht de Arts Council sinds 2012 subsidiënten om jaarlijks over verduurzaming te rapporteren. Een vergelijkbare trend zien we onder toezichthouders en banken. Alhoewel we bij onze huidige maatschappelijke klanten vaak nog niet zien dat subsidieverstrekkers om duurzaamheidsinformatie vragen, zien we dit wel in andere sectoren. In de real estate sector bieden publieke opdrachtgevers in tenders bijvoorbeeld een gunningsvoordeel aan ‘duurzame’ inschrijvers. Met de komst van de CSRD zullen ook de corporate ketenpartners van maatschappelijke organisaties informatie opvragen om aan hun CSRD-verplichtingen te kunnen voldoen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan CO2-data om de uitstoot in hun keten te kunnen bepalen. Het is daarom van belang dat maatschappelijk organisaties inzicht krijgen in hun impact op mens en milieu.

Het meten van indicatoren

Het meten van impact blijkt echter een uitdaging. Waar milieu-indicatoren goed te kwantificeren zijn, ligt dat voor sociale indicatoren lastiger. Ook is het maar de vraag of kwantitatieve doelen de complexiteit van sociale impact weten te vangen. Omdat maatschappelijke organisaties van nature een sociale missie hebben is het des te belangrijker dat zij inzicht krijgen in hun bijdrage aan mens en milieu én dit delen in hun verslaggeving. Want, zoals het bedrijfsleven leert, hebben de early adopters van impactmeting en duurzaamheidsverslaggeving een concurrentievoordeel.

Wat kunt u doen?

Vanwege de ontwikkelingen die zich voordoen bij stakeholders, doen maatschappelijke organisaties er goed aan zich te verdiepen in standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving. Zo kan GRI (Global Reporting Initiative) interessant zijn, omdat deze standaard zich richt op een breed scala aan belanghebbenden en vormen de SDG’s (Sustainable Development Goals) een geschikt framework voor de verslaglegging, omdat zij verschillende maatschappelijke thema’s vertegenwoordigen.

Om te voldoen aan rapportagestandaarden en om een representatief duurzaamheidsverslag neer te kunnen zetten, is een stevig fundament nodig. Dit bestaat uit de identificering van  duurzaamheidsonderwerpen die voor zowel uw organisatie als uw belanghebbenden belangrijk zijn. De specialisten van Mazars helpen u graag bij het uitvoeren van deze zogenaamde materialiteitsanalyse.

Wanneer uw belangrijkste duurzaamheid thema’s zijn vastgesteld, zijn de volgende stappen: het verankeren van uw duurzaamheiddoelen in uw strategie en bedrijfsvoering, het vaststellen van geschikte KPI’s, het meten van uw voortgang en ten slotte het publiceren daarvan. Het duurzaamheidsverslag biedt in ieder geval een mooie basis voor een vervolggesprek met uw belanghebbenden.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over wat Mazars kan betekenen voor uw maatschappelijke organisatie op het gebied van duurzaamheid? Neem dan contact op Arnoud Ellenbroek per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 14 73 of met Egon de Prouw per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 10 24. Zij helpen u graag verder.

[1] Bedrijven worden gedefinieerd als grootwanneer zij voldoen aan twee van volgende drie criteria: meer dan 250 medewerkers, meer dan 40 miljoen omzet en/of balanstotaal meer dan 20 miljoen.