Dion Plouvier Director

Persoonlijk quote / visie

In de samenwerking met mijn klanten maak ik verbinding door te laten zien dat we de klant begrijpen en de sector kennen. Ik draag bij aan onze maatschappelijke rol door het vergoten van transparante verslaggeving, het geven van vertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid. Door de unieke en omstandigheden waaronder publieke organisaties opereren, vraagt het werken als accountant in deze sector om specialistische sectorkennis op alle gebieden. Daarom mijn motto: verbinding maken - vanuit een praktijk die midden in de samenleving staat.   

Specialistische ervaring

 • Audit en assurance dienstverlening aan not-for-profit organisaties, in het bijzonder goede doelen, culturele instellingen, belangenorganisaties, gesubsidieerde instellingen, vermogensfondsen, kennis en onderzoeksinstituten en zelfstandige bestuursorganen.
 • Subsidie audit en assurance dienstverlening aan profit en not-for-profit organisaties. Naast het uitvoeren van subsidiecontroles, behoort hiertoe ook het tussentijds toetsen van de projectadministratie aan subsidiebepalingen zodat in een vroeg stadium duidelijkheid ontstaat over het voldoen aan de vereisten uit de regelgeving en bijsturing tijdig kan plaatsvinden indien dit nodig blijkt.

Specifieke klantervaring

 • Als openbaar accountant ben ik onder andere werkzaam voor stichtingen en verenigingen, goede doelen, culturele instellingen, belangenorganisaties, gesubsidieerde instellingen, vermogensfondsen, kennis en onderzoeksinstituten en zelfstandige bestuursorganen

Opleiding en werkervaring

 • 2000 – 2003 | Universiteit van Tilburg | WO Bedrijfseconomie
 • 2004 – 2008 | Nyenrode | WO Accountancy
 • 2004 – 2018 | Deloitte | (Senior) Manager
 • 2008 – 2010 | Nyenrode | Postdoctoraal Accountancy
 • 2009 – 2014 | NBA | Praktijkopleiding tot RA
 • 2014 – heden | NBA | Ingeschreven als Registeraccountant
 • 2018 – heden | Mazars | Director Audit & Assurance

Nevenfuncties

 • Naast bovenstaande  specialistische ervaring heb ik diverse rollen vervuld op het gebied van audit quality en verzorg ik de helpdeskfunctie van Goede Doelen Nederland.
 • Lid van de raad van toezicht van Theater Ins Blau. In deze functie als toezichthouder kan ik op basis van mijn kennis een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Dit sluit naadloos aan op onze visie ‘Mazars for Good’ waarmee wij graag een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. 
 • Lid van de werkgroep Fondsenwervende organisaties van de Raad voor de Jaarverslaggeving.