Netty van Kreveld Director

Netty van Kreveld

Persoonlijk quote / visie

Ik ben erg betrokken bij mijn klanten en vind de communicatie over en weer dan ook erg belangrijk. Ik fungeer graag als sparringpartner op vele fronten (zowel fiscaal, juridisch, organisatorisch en beleidsmatig). Bij elk probleem vind ik het een uitdaging een effectieve en efficiënte oplossing te vinden die past binnen de organisatie van mijn klanten.

Specialistische ervaring

 • Vennootschapsbelasting, schenkbelasting en ANBI’s
 • Ik heb diverse seminars georganiseerd naar aanleiding van het wetsvoorstel Modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidslichamen, over de vennootschapsbelastingplicht van stichtingen en verenigingen en tax control framework (TCF) 

Specifieke klantervaring

Opleiding en werkervaring

 • 2004 – 2009 | Universiteit Leiden | Bachelor en Master Fiscaal Recht met civiel effect
 • 2008 – heden | Universiteit Leiden | Universitair Docent Fiscaal Recht
 • 2009 – 2012 | Beroepsopleiding bij de Stichting Opleiding Belastingadviseurs van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
 • 2009 – heden | Mazars | Director Belastingadviseur (Algemene fiscale praktijk)
 • 2009 – 2016 | Universiteit Leiden | Promotie-onderzoek Fiscaal Recht. In februari 2016 heb ik mijn proefschrift in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden verdedigd (promotores: prof. dr. A.O. Lubbers en prof. mr. dr. J.L.M. Gribnau)
 • In mijn promotiefilmpje leg ik uit wat ik heb onderzocht

Nevenfuncties

 • Naast mijn werkzaamheden bij Mazars ben ik verbonden aan de Universiteit Leiden. Hier ben ik universitair docent Fiscaal Recht en verzorg ik onderwijs in de bachelor opleiding Fiscaal Recht (voor circa 1200 studenten) en begeleid ik masterscripties, zie Netty van Kreveld - Universiteit Leiden.
 • Ik ben lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.
 • Ik ben lid van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. De Commissie Wetsvoorstellen levert al meer dan 25 jaar commentaar op fiscale wetsvoorstellen. Zie Commissie Wetsvoorstellen | NOB.
 • Ik heb de afgelopen jaren diverse artikelen gepubliceerd, zie Netty van Kreveld | LinkedIn.