Partner compliance

Als bestuur van een partnerorganisatie wilt u zeker weten dat de partners, inclusief hun persoonlijke vennootschappen, compliant zijn. De huidige discussie in het maatschappelijk verkeer met betrekking tot fiscale ethiekvraagstukken (wat is fiscaal wel en niet aanvaardbaar) en het risico voor negatieve media-aandacht wilt u zo goed mogelijk kunnen managen. Mazars kan u helpen op het gebied van partner compliance.

Hoe is uw partner compliance geregeld?

Regelmatig zien wij dat de persoonlijke vennootschappen van partners van partnerorganisaties ondergebracht zijn bij verschillende intermediairs en de professionals ‘hun’ zaken zelf regelen. Als bestuur van een partnerorganisatie heeft u vaak geen inzicht of de fiscale positie van de partners compliant is. Het laatste wat u wilt, is dat partners vanwege fiscale vraagstukken negatief in het nieuws komen, omdat dit grote gevolgen kan hebben voor de reputatie van uw organisatie.

Wat kan Mazars voor u betekenen?

De specialisten van Mazars hebben ervaring op het gebied van partner compliance en kunnen uw organisatie onder andere helpen door:

  • Rapportages te leveren aan het bestuur en toezichthouders over de fiscale partner compliance
  • Klankbord te zijn voor het bestuur en toezichthouders over fiscale vraagstukken
  • Als trusted business adviser één aanspreekpunt te zijn voor alle partners

Daarnaast kunnen de specialisten van Mazars als kennispartner voor u fungeren door u te informeren over actualiteiten omtrent de sector en wet- en regelgeving.