Verzuim & re-integratie

Een zieke medewerker kost uw organisatie direct omzet. Bij langdurige ziekte kan stagnatie optreden door afnemende klantencontacten. Dit betekent op termijn nog meer omzetverlies. Hoe kunt u als organisatie langdurig- en kortdurend verzuim aanpakken?

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Wat kan ik doen om ziekteverzuim terug te dringen? Hoe zorg ik ervoor dat ik daarbij aansluit op het arbobeleid? 
  Voorkomen is beter dan genezen. De werkgever dient voldoende zorg te besteden aan de arbeidsomstandigheden en er dient sprake te zijn van een consistente lijn in het arbobeleid. Mazars kan u voorzien van tips & tricks om uw ziekteverzuim te controleren en terug te dringen.
   
 • Ik heb een langdurig zieke medewerker. Hoe ga ik hier mee om? Welke verplichtingen heb ik als werkgever?  
  Aan een werkgever worden hoge eisen gesteld in geval van een (langdurig) zieke werknemer, de Wet verbetering Poortwachter is van toepassing. Wanneer een werkgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dat leiden tot verlenging van het opzeggingsverbod bij ziekte en ook tot een loonsanctie van het UWV. Namelijk een derde jaar loondoorbetalingsverplichting. Mazars kan u hierover adviseren. 
   
 • Kan ik ziekteverzuim voorkomen? Is er beleid op te ontwikkelen om ziekteverzuim tegen te gaan?
  Wist u dat 65% van het ziekteverzuim niet fysiek maar psychisch is? Denk aan overspannenheid, een burn-out, depressie of een angststoornis. Ziekteverzuim volledig voorkomen is onmogelijk, er bestaat altijd een risico. Wel is het mogelijk beleid te voeren om het ziekteverzuim zoveel mogelijk omlaag te brengen. Mazars kan u hierover adviseren. 
   
 • Ben ik verplicht om een re-integratieplan op te stellen? Hoe werkt een re-integratietraject?
  Is uw werknemer ziek en is het onduidelijk hoe lang dit gaat duren? Dan begint u samen aan een re-integratietraject. U bent als werkgever verplicht om samen met uw werknemer te zorgen dat hij zo snel mogelijk weer aan het werk kan.
   
 • Mijn medewerker verzuimt frequent. Wat moet ik doen? Hoe kan ik dit bijvoorbeeld op de juiste manier bespreekbaar maken?
  Het probleem van kortdurend verzuim zit in de herhaling. Verzuim en vooral de frequentie van verzuim toont een patroon dat zich over de jaren herhaalt en dat in ongeveer 50% van de gevallen binnen vier jaar leidt tot langdurig verzuim. Het is van belang dat u hier aandacht aan besteedt en het bespreekbaar maakt. Mazars kan u hierbij adviseren.
   
 • Mijn zieke medewerker weigert mee te werken aan zijn re-integratie, hoe ga ik hier mee om? Kan ik maatregelen nemen?
  De verplichtingen van de arbeidsongeschikte werknemer zijn gekoppeld aan het voldoen aan de door de werkgever en de bedrijfsarts gestelde redelijke (controle)voorschriften. Als de werknemer zich niet aan deze voorschriften houdt, kan de werkgever een aantal (juridische) maatregelen nemen. Mazars kan u hierover adviseren.

Doe de HR Scan

Wij inventariseren en analyseren met behulp van uw input de HR-organisatie op beleid, uitvoering, arbeidsrecht en fiscaliteit. Daarnaast beoordelen we onder andere uw arbeidsvoorwaardenpakket, de door u gehanteerde arbeidsovereenkomsten, de opbouw van personeelsdossiers, de inzet (en inhuur) van flexibele arbeidskrachten en het ziekteverzuim binnen uw onderneming.

Wilt u ook meer rendement behalen? Wacht dan niet langer en vul de HR Scan in!