Digitaal vertrouwen & digitale zekerheid

De verdergaande digitalisering van onze samenleving is een feit. Door het digitaal verbinden van organisaties, individuen en apparaten ontstaan onderlinge afhankelijkheden en kwetsbaarheden. Naarmate de digitalisering dichterbij komt in ons leven, komen ICT-middelen hardwarematig meer op afstand te staan. Beide tendenties vergroten de natuurlijke behoefte aan zekerheid en het wegnemen van onzekerheden.

Hoe wij u kunnen helpen